Artykuły

belarus
· Białoruś

ZAOSTRZENIE REPRESJI WOBEC CHRZEŚCIJAN NA BIAŁORUSI

5 lipca 2024 r. wchodzi w życie na Białorusi rygorystyczna nowelizacja ustawy „O wolności sumienia i organizacji religijnych”, której celem jest dalsze ograniczenie działalności kościołów i organizacji chrześcijańskich. Dotyczy to zwłaszcza wspólnot protestanckich i katolickich z racji ich powiązań ze współwyznawcami w krajach zachodnich.

Abhishek_Scariya

Miłość Chrystusowa jedyną drogą

Miłość jest wtedy, gdy dajesz, aż zaczyna to boleć, a potem dajesz jeszcze trochę, aż umrzesz. Kochasz jednak dalej, aż rozerwiesz okowy śmierci i powstaniesz z martwych, by kochać!

Właśnie dlatego czcimy Jezusa, Syna Boga Najwyższego.

Chrzest Chrystusowy

Chrzest Chrystusowy – posada czy oddanie

Czego szukamy w chrześcijaństwie: własnej korzyści czy też chwały Bożej i dobra drugiego człowieka? Zabiegamy o swoje, usiłujemy zapewnić sobie wysokie stanowisko i odpowiednie uposażenie, pragniemy zyskać prestiż społeczny, mnożymy tytuły, które możemy umieścić przed swoim nazwiskiem, czy też po prostu podążamy za Jezusem, bez żadnych warunków wstępnych, bezinteresownie, zwyczajnie posłuszni – ponieważ Go kochamy?

onezyfor

Służmy im – wzorem Onezyfora

Co możemy zrobić, by okazać wsparcie naszym prześladowanym braciom i siostrom w wierze? Biblia jak zwykle podaje nam cenne wskazówki. Bardzo dobrym przykładem jest Onezyfor, zwykły chrześcijanin, który jednak okazał się wielkim oparciem dla samego apostoła Pawła. Oczekujący w rzymskim więzieniu na niemal pewny wyrok śmierci, Paweł napisał:
Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo wiele razy mnie pocieszył i nie wstydził się moich kajdan, ale, gdy się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukiwał, i znalazł. (2 Tm 1,16-17)

nie_ma_czasu_do_stracenia_obraz

NIE MA CZASU DO STRACENIA!

Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła Tego, który Mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. J 9,4
Lenistwo, ospałość i opieszałość to wielkie grzechy w oczach Boga. Także letniość, powierzchowność i bylejakość są dla Niego nie do przyjęcia. Pan wzywa nas do bezgranicznego oddania, żarliwego poświęcenia i gorliwej służby. Mamy wzrastać, wydawać owoc, pomnażać talenty i docierać do najdalszych zakątków naszej planety.

bonhoeffer_wang-yi

Pomyśl o Stalinie i Hitlerze, a nie o Mao Zedongu

Chrześcijańscy przywódcy na całym świecie są zachęcani do złożenia swych podpisów pod deklaracją chińskich pastorów, kontestujących antyreligijną politykę władz Chińskiej Republiki Ludowej.