Alimujiang Yimiti zwolniony po 15 latach pobytu w chińskim więzieniu!

Chiny · Opublikowano

Modliliśmy się o to od ponad 15 lat. Od ponad 15 lat mobilizowaliśmy chrześcijan do pisania listów do Alimujianga w więzieniu. Wzywaliśmy do modlitwy za jego żonę i dzieci. W końcu doczekaliśmy się jego uwolnienia, za co jesteśmy wdzięczni Bogu. Dziękujemy też wszystkim, którzy modlili się za niego i pisali do niego listy.

Alimujiang jako były muzułmanin działał bardzo aktywnie w rozwijającym się ujgurskim kościele. We wrześniu 2007 r. chińskie władze oskarżyły go o „głoszenie chrześcijaństwa wśród Ujgurów” pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej. W styczniu 2008 r. został aresztowany i oskarżony o „działalność wywrotową i zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu”. 27 maja 2008 r. odbyła się rozprawa, która ze względu na „niewystarczające dowody winy” zakończyła się skierowaniem sprawy Alimujianga do ponownego rozpatrzenia przez chiński Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ostatecznie 6 sierpnia 2009 r. Alimujiang Yimiti został skazany na 15 lat więzienia za rzekome „dostarczanie tajemnic państwowych zagranicznym organizacjom”.

Trwajmy nadal w modlitwie za Alimujianga, jego żonę i dwóch synów.


Więcej informacji z Chin:

Więzieni w Chinach: