Chrześcijański brat znieważony za to, że wybrał Chrystusa

Laos · Opublikowano
2585_BOONTAWONG_orig

BoonTaWong uwierzył w Chrystusa, ponieważ chciał zmiany swojego życia, takiej jaką widział u innych chrześcijan. Decyzja ta zwróciła uwagę głównego przywódcy religijnego jego społeczności, który zaczął mu grozić i nękać go. Zażądał, by BoonTaWong wyrzekł się swojej wiary w Chrystusa, obwinił jego chrześcijańską wiarę o przyczynienie się do śmierci żony BoonTaWonga i wyśmiewał ubóstwo większości laotańskich chrześcijan. BoonTaWong opowiedział o powodach, dla których nadal podąża za Chrystusem: „Wierzę Bogu nie po to, by być bogatym” – powiedział. „Otrzymałem zbawienie i życie wieczne. To mi wystarczy”.

Módlmy się, aby brat BoonTaWong i inni laotańscy wierzący, którzy doświadczają tego rodzaju prześladowań, pozostali mocni w wierze.

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Laosu: