Dostęp do budynku kościoła zablokowany przez nieprzyjaznych sąsiadów

Indonezja · Opublikowano
45

Uzyskanie pozwolenia na wybudowanie budynku kościoła w Indonezji okazało się dla wielu wyznawców Jezusa niezwykle problematyczne, powodując liczne konflikty między chrześcijanami, członkami społeczności, a także ich przywódcami. Indonezyjski Kościół Zielonoświątkowy w Sungai Barar, który znajduje się na wyspie Sumatra, zdołał pomyślnie przejść przez proces zatwierdzenia i ukończyć budowę nowego kościoła, uzyskując wszystkie niezbędne pozwolenia. Zamiast jednak cieszyć się zgromadzeniami w zatwierdzonym przez rząd obiekcie, kongregacja stoi przed nowym wyzwaniem: członkowie lokalnej społeczności zbudowali mur, który blokuje jedyną przejezdną drogę do budynku kościoła. Pozostałe alternatywne drogi są nieprzejezdne z powodu ogromnych dziur i innych przeszkód. Przywódcy kościoła przedstawili sprawę Regionalnej Radzie Reprezentantów prowincji Jambi, której członkowie apelują do władz lokalnych o pomoc w rozwiązaniu sporu.

Módlmy się, aby urzędnicy prowincji Sumatra i lokalnych władz byli otwarci i chętni do pomocy temu zborowi w znalezieniu pokojowego rozwiązania tego sporu. Niech ta trudna sytuacja posłuży członkom kościoła jako okazja do zademonstrowania miłości, łaski i pokoju Bożego swoim przeciwnikom. Ponadto, módlmy się o błogosławieństwo Pana dla posługi tego zgromadzenia wierzących, które wiernie docierają do członków swojej lokalnej społeczności z Dobrą Nowiną Ewangelii.

Źródło: VOM Canada, International Christian Concern


Więcej informacji z Indonezji: