Ewangelista odważnie mierzy się z policją

Laos · Opublikowano
20230502_-_2

Gdy w styczniu 2023 roku Kam usłyszał od funkcjonariusza policji, że ma wyrzec się Chrystusa i zaprzestać głoszenia Ewangelii, odważnie odpowiedział, że nie wyrzeknie się wiary w Niego bez względu na wszystko, i że nic nie może powstrzymać dzieła Bożego. Odpowiedź Kama rozgniewała policjanta, który za jakiś czas jeszcze raz wrócił, ponawiając swoje groźby.

Komunistyczne władze Laosu prześladują chrześcijan, chcąc kontrolować chrześcijańskie działania, w tym próby niesienia ewangelii innym, tak jak robi to Kam.

Chwalmy Boga za odważne świadectwo Kama. Niech Duch Święty daje mu swoją mądrość, i niech z mocą świadczy przez niego o miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, o uwolnieniu od grzechu i życiu wiecznym. Dziękujmy za dzieło Boże w Laosie, za tamtejszych naśladowców Pana Jezusa. Błogosławmy ich w Jego Imieniu, by byli umocnieni w Nim, wzrastali w Jego poznaniu i służbie, i byli odważnymi świadkami Jego zmartwychwstania wobec przeciwników chrześcijańskiej wiary. Niech Pan posłuży się ich świadectwem, by przekonywać innych o jedynej, prawdziwej wierze i zbawiać kolejne dusze. „Niech Cię sławią PANIE wszystkie Twoje dzieła, a Twoi wierni niech Ci błogosławią, niech opowiadają o chwale Twojego Królestwa i mówią o Twojej potędze, by oznajmiać synom ludzkim Jego potężne czyny i wspaniałą chwałę Jego Królestwa…”. Ps 145:11-12

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Laosu: