Orzeczenie sądu zezwala na wypuszczanie balonów z Bibliami!

Korea Północna · Opublikowano
kp-balloons-vomk1-lg

Od 2005 r. Voice of the Martyrs Korea (VOMK) przy pomocy specjalnych balonów dostarczał Biblie i broszury z Pismem Świętym na teren Korei Północnej. Jednak w 2020 r., po negocjacjach z Koreą Północną posługiwanie się takimi balonami zostało w Korei Południowej uznane za niezgodne z prawem.

24 września Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej uchylił te przepisy, uznając je za nadmierne ograniczenie wolności słowa. Trybunał stwierdził też, że bezpieczeństwo publiczne i prawa obywateli są najlepiej chronione, gdy działania takie jak wypuszczanie balonów są nadzorowane przez lokalne organy ścigania, a nie przez dyplomatów czy polityków. W odpowiedzi na to orzeczenie VOMK wydał następujące oficjalne oświadczenie: „Przed wprowadzeniem przepisów zabraniających korzystania z balonów Voice of the Martyrs Korea cieszył się doskonałymi i opartymi na wzajemnym szacunku relacjami z lokalnymi organami ścigania i lokalnymi społecznościami, dbając o to, by wypuszczanie balonów z Bibliami do Korei Północnej mogło być przeprowadzane bezpiecznie, cicho, precyzyjnie, zgodnie z prawem i w sposób przyjazny dla środowiska. Orzeczenie Trybunału potwierdza, że jest to najlepsze podejście”.

Przedstawiciele VOMK nie powiedzieli nic na temat planów ewentualnego wypuszczania balonów w przyszłości, powołując się na względy bezpieczeństwa. Stwierdzili jedynie: „Będziemy nadal robić to, co zawsze robiliśmy; będziemy szukać każdego możliwego sposobu, aby dostarczyć Słowo Boże do Korei Północnej, z poszanowaniem prawa i we współpracy z lokalnymi społecznościami”.

Chwalmy Boga, za to, że ta skuteczna metoda dzielenia się przesłaniem Ewangelii po raz kolejny stała się prawnie możliwa, dzięki czemu nasi chrześcijańscy bracia i siostry w Korei Południowej mogą wznowić docieranie do tych po drugiej stronie granicy, którzy rozpaczliwie potrzebują Jego zbawienia i nadziei. Prosimy, przyłączcie się do nas w modlitwie, aby ziarno Słowa Bożego przyniosło obfite żniwo w restrykcyjnym narodzie Korei Północnej i aby w rezultacie wiele nowych imion zostało dodanych do „Księgi Życia Baranka”!

VOM Canada, VOM Korea, AP News


Więcej informacji z Korei Północnej:

Więzieni w Korei Północnej: