Pastor nękany i uwięziony za nawracanie

Indie · Opublikowano
2595_PASTORSANTOSH_orig

Od 2020 roku pastor Santosh jest nękany i naciskany przez członków hinduskiej organizacji religijno-nacjonalistycznej RSS. Jego kościół został zdewastowany, grożono mu i został uderzony, a organizacja wielokrotnie naciskała na policję, by wniosła przeciwko niemu oskarżenie o nawracanie hinduistów. W październiku 2022 r. został uwięziony na miesiąc bez możliwości wyjścia za kaucją. „Kiedy człowiek idzie do więzienia, załamuje się"” – powiedział Santosh. „Ja też czułem się załamany. Po wyjściu z więzienia byłem przerażony. Nie chodziłem nigdzie przez kilka miesięcy. Bałem się tego, co mnie dalej spotka. Ludzie na ulicach patrzyli na mnie z nienawiścią, jak na przestępcę”. W następstwie aresztowania kościół Santosha nie mógł zostać ponownie otwarty, ale nadal odwiedza on wiernych w domach, aby modlić się z nimi i zachęcać ich. Jego sprawa jest nadal w toku.

Módlmy się o sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy i o to, by doświadczał on wiernego Bożego zaopatrzenia.

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Indii: