Uczniostwo w Iranie jest trudne, ale nie niemożliwe

Iran · Opublikowano
40

Iran to jedno z miejsc na świecie, gdzie najtrudniej jest być chrześcijaninem. Trudności nie są jednak w stanie powstrzymać rozprzestrzeniania się ewangelii. Trzy lata temu rezultaty przeprowadzonych przez pewne świeckie instytucje badań ujawniły, że liczba Irańczyków identyfikujących się jako chrześcijanie wzrosła z poniżej jednego procenta do 1,5 procenta, co oznacza około miliona osób. Od tamtej pory ten wskaźnik stale rośnie. „Na Zachodzie staramy się mówić ludziom o Dobrej Nowinie i trafiamy na wiele oporu. W Iranie ludzie chętnie przychodzą do Jezusa” – mówi Lana Silk z Transform Iran. Jednak prawdziwym wyzwaniem nadal jest uczniostwo nowych wierzących.

„Ważnym wyzwaniem jest zapewnienie, by ludzie byli wszczepieni w Ciało Chrystusa, zakorzenieni w Słowie Bożym, odżywiani i nasycani, by mogli wzrastać i się pomnażać, bo takie jest Boże pragnienie dla nich” – mówi Silk. Irańscy chrześcijanie mówią nowym wierzącym: „Chodźcie z nami, spotykajcie się z nami co tydzień, uczcie się o Jezusie, uczcie się o tej nadziei, jaką teraz znaleźliście” – dodaje. Przez około jednego roku „prowadzimy ich przez program podstaw teologii chrześcijańskiej, po czym, gdy wzrastają, uczymy o zakładaniu kościołów, ewangelizacji i apologetyce. Wielu już podczas tego procesu założyło nowy kościół i teraz szkolimy ich jako młodych liderów” – wyjaśnia Silk. „To partnerstwo. W Iranie nie mogę wyjść na ulice i rozmawiać z ludźmi twarzą w twarz, a wierzący nie mogą robić tego, co robią, bez wsparcia ich przez modlitwę lub finanse, bez podnoszenia świadomości, bez wywierania nacisku na rządy i władze. Jesteśmy w Panu jednym, połączonym ciałem. Znajdźmy w tym swój udział i razem wykonujmy to dzieło”.

Chwalmy Boga za Jego Kościół w Iranie, żywy, mocny i pomnażający się. Niech będzie Jego niegasnącym światłem w ciemności islamu, świadectwem o żywym Bogu, który zbawia. Błogosławmy nowych wierzących, by trwali i wzrastali w Chrystusie, utwierdzeni w Jego miłości, świadczyli o Nim swoim życiem. Dziękujmy za irańskich liderów wiary, misjonarzy i wspierających z zagranicy, by działali w jedności w Duchu Jezusa, uzdolnieni przez Niego i zaopatrzeni. „W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i w Nim jesteście dopełnieni, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy…” Kol 2:9-10.

Źródło: Mission Network News, Transform Iran


Więcej informacji z Iranu:

Więzieni w Iranie: