Wyznawcom Chrystusa grożono śmiercią

Indonezja · Opublikowano
id-worship-vomc-lg (1)

Kongregacja Sola Gratia należąca do Kościoła Bethel w Indonezji spotyka się w różnych domach w Jalan Banuaran, wiosce położonej w regionie Padang. Wieczorem 29 sierpnia, gdy chrześcijanie zebrali się na nabożeństwie w wynajętym domu Juni Anton Zai, pewna wrogo nastawiona kobieta z lokalnej społeczności wybiła szyby w oknach domu i zażądała, by zgromadzeni w środku przestali oddawać cześć Bogu. Według pastora Hiatani Ziduhu Hia, kobieta o imieniu Liza twierdziła, że jest właścicielką domu. Wkrótce po tym incydencie przyszedł do domu Juni Anton Zai mąż Lizy wraz z dwoma braćmi. Uzbrojeni w maczetę i drewniany kij mężczyźni zażądali przerwania spotkania modlitewnego, a następnie zagrozili, że zabiją chrześcijan, jeśli odmówią. Wierzący kontynuowali modlitwę, podczas gdy pastor bezskutecznie próbował załagodzić sytuację.

Chociaż policja zatrzymała Lizę, określa ten incydent jako "nieporozumienie". Pastor Hiatani ma jednak nadzieję, że władze poważnie potraktują tę sytuację, zwłaszcza z powodu gróźb śmierci.

Módlmy się o pokojowe rozwiązanie tej niestabilnej sytuacji, które pozwoli członkom kościoła wynajmującym dom nadal bezpiecznie w nim mieszkać, pomimo sprzeciwu. Niech Bóg działa potężnie w sercach i umysłach przeciwnych członków społeczności, a także władz zaangażowanych w tę sprawę.

Źródło: VOM Canada, Morning Star News


Więcej informacji z Indonezji: