Zaginiony młody chrześcijanin od 14 lat przebywa w obozie koncentracyjnym

Korea Północna · Opublikowano
5

We wrześniu 2008 roku, zanim 19-letni Kyung Jae Kim zdążył zrealizować swój zamiar ucieczki z Korei Północnej, funkcjonariusze służby bezpieczeństwa wtargnęli do jego domu i został aresztowany. Wtargnięcie było częścią operacji odizolowania chrześcijan, którzy od wielu lat potajemnie szerzyli w tym kraju ewangelię. Rodzice Kyunga otrzymali raporty, z których wynika, że ich syna wysłano do obozu koncentracyjnego. Ojciec nieustannie składał wnioski o jego uwolnienie, zwracając się nawet o pomoc do ONZ i innych organizacji międzynarodowych – niestety bez skutku. Szacuje się, że obecnie w Korei Północnej więzionych jest co najmniej 30 tysięcy chrześcijańskich braci i sióstr, trzymanych w nieludzkich warunkach.

Dziękujmy Bogu za Jego Kościół w Korei Północnej, który buduje, podtrzymuje, karmi i pomnaża w Jezusie Chrystusie. Dziękujmy za każdego brata i siostrę, którzy znaleźli łaskę w Panu i stali się uczestnikami Jego zbawienia, oraz za ich świadectwo, często tak bardzo kosztowne i bolesne, lecz nigdy nie składane na próżno. Dziękujmy za Kyunga, którego życie jest w ręku Boga, bezpieczne i umocnione w Jezusie na wieki. Prośmy o prowadzenie dla jego rodziców w ich wysiłkach szukania syna, niech we wszystkim Duch Boży wypełnia ich serca swoim pokojem. „Rzekł PAN mojemu Panu: Usiądź po Mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek pod Twoje stopy; moc Twojego berła ześle PAN z Syjonu, panuj wśród swoich nieprzyjaciół…”. Ps 110

Na zdjęciu: ostatnie zdjęcie Kyunga

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Korei Północnej:

Więzieni w Korei Północnej: