Zerwane kajdany i podążanie za Chrystusem wbrew wszelkim przeciwnościom

Tanzania · Opublikowano
11

Chrześcijaństwo nie jest czymś obcym betonowym ścianom cel. Przez całą Biblię widać, jak Pan dociera do więzień i objawia się na wiele niezwykłych sposobów. Dla małej służby więziennej w Tanzanii widocznym przejawem takiego cudowne Bożego działania są nawracający się na chrześcijaństwo wpływowi liderzy muzułmańscy, co w konsekwencji prowadzi jednak często do ciężkich prześladowań, ostracyzmu, a nawet śmierci. Mimo poważnych konsekwencji porzucenia islamu, wielu tych odważnych ludzi postanawia iść za Chrystusem, ryzykując wszystkim, co mają. „Nasze serca są poruszone tym, z jaką życzliwością i uznaniem wysłuchaliście historii o naszym nawróceniu. Pochodzimy ze środowisk muzułmańskich i cierpimy za porzucenie nauk Allaha i podążanie za Chrystusem” – powiedział pastor służby więziennej. „To właśnie w więzieniu i poprzez prowadzoną tu służbę wśród więźniów znaleźliśmy nadzieję i powód, by dalej wierzyć w Chrystusa. Wierzymy, że przez wasze modlitwy i wsparcie, będziemy się rozwijać i docierać z przesłaniem o Jezusie do coraz większej liczby więźniów”.

Dziękujmy Bogu za Jego miłosierdzie i łaskę dla ludzi związanych fałszem islamu, za objawianie im swojego zbawienia i wolności w Jezusie Chrystusie. Niech będą w Nim zakorzenieni i mocni, niech stale w Nim wzrastają, pełni Jego miłości i pokoju. Niech Pan błogosławi służbę więzienną konwertytów, wyposaża ich i prowadzi do więźniów pragnących Jego wybaczenia i pojednania w krzyżu Chrystusa. Dziękujmy za świadectwo nawróconych z islamu, jakim są wobec swoich prześladowców, niech Pan będzie uwielbiony przez ich wierność i każde cierpienie, które znoszą ze względu na Niego. „Ty PANIE jesteś moją tarczą, moją chwałą, Ty podnosisz moją głowę; moim głosem wołam do PANA, a On odpowiada mi ze swojej świętej góry… budzę się, bo PAN mnie wspiera”. Ps 5

Źródło: International Christian Concern