Aresztowany pastor ofiarą przemocy i opóźnień w toczącym się postępowaniu

Chiny · Opublikowano
cn-changhao-wifelawyer-caa-lg

Rodzina Changa Hao wzywa do modlitwy po tym, jak dowiedzieli się, że warunki, w jakich przebywa w więzieniu ten niepełnosprawny chrześcijanin znacząco się pogorszyły. Chang opisał złe traktowanie, jakiego doznał ze strony służby więziennej, podczas widzenia ze swoim prawnikiem. Zaniepokojenie tym faktem zostało zgłoszone władzom więzienia, ale według Changa spowodowało to, że warunki, w których przebywa zaostrzyły się jeszcze bardziej.

Dodatkowo, oprócz złego traktowania tego wierzącego przez strażników więzienia, prawnik Changa utrzymuje, że postępowanie w jego sprawie przekroczyło maksymalny termin dozwolonego prawnie czasu na wydanie wyroku. Według prawnika, wyrok powinien zostać wydany nie później niż trzy miesiące po postawieniu zarzutów. Tymczasem formalne zarzuty „wzbudzania sporów i prowokowanie problemów” zostały postawione Changowi 28 listopada. Dwukrotnie także odmówiono wydania prawnikowi tego chrześcijanina kopii aktów sprawy.

Podczas kiedy przynosicie sprawę Changa przed tron Boga – Sprawiedliwego Sędziego – módlcie się, aby jego potrzeby duchowe, fizyczne, umysłowe i emocjonalne zostały zaspokojone, a także aby na czas swojego uwięzienia otrzymał Boża ochronę, uzdrowienie, siłę i łaskę.

Pamiętajcie także w modlitwie o zatroskaną rodzinę Changa i członków Kościoła, w czasie kiedy oczekują oni jego uwolnienia, prosząc aby również otrzymali potrzebną pomoc od Pana – Jego pocieszenie, zachęcenie i pokój. Na końcu, niech nieustanne oddanie Changa Chrystusowi, a także oddanie innych chińskich wierzących, którzy obecnie są więzieni za swoją wiarę, służy jako żywe świadectwo miłości Bożej i zbawiennej łaski dla wszystkich ludzi wokół nich – wliczając w to strażników więziennych.


Więcej informacji z Chin:

Więzieni w Chinach: