Bóg działa pośród trudności

Liban · Opublikowano
2654_BELIEVERSINLEBANON_orig

Niektórzy lokalni przywódcy chrześcijańscy w Libanie mówią o inspirującym działaniu Boga, wbrew temu, jak wiele osób w kraju zmaga się z trudnościami ekonomicznymi i niestabilnością polityczną. „Jesteśmy świadomi wielu kryzysów, z jakimi boryka się Liban” – powiedział jeden z pastorów. „Tylko w ciągu ostatniego roku borykaliśmy się z bezrobociem i niedostatecznym zatrudnieniem, niesprawnym rządem, hiperinflacją i wojną wzdłuż naszej południowej granicy”. Następnie dodał: „A jednak obserwujemy poruszenie przesłaniem Ewangelii, jedno z największych w historii tego kraju. Od stycznia odbyło się 115 chrztów! Mnożą się małe grupy studiujące Biblię po domach, a Kościół rozwija się w trudno dostępnych miejscach”.

Dziękujmy Panu za moc Jego Ewangelii, która może być obecnie tak widoczna w Libanie. Prośmy Pana, by dawał jeszcze obfitszy wzrost zasiewanemu ziarnu, by Jego królestwo na tej ziemi mogło się poszerzać Jemu na chwałę i być błogosławieństwem dla tego zgubionego świata.

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Libanu: