Chrześcijanie uwięzieni za budowę kościoła

Laos · Opublikowano
Laos

Pod koniec 2023 roku policja w Laosie aresztowała trzech chrześcijan z grupy etnicznej Akha za budowę kościoła i przetrzymywała ich przez kilka miesięcy, nie udzielając żadnych informacji rodzinie ani przyjaciołom. 26 stycznia 2024 roku władze zburzyły budynek, który zbudowali ci nasi bracia w Chrystusie.

Módlmy się o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie tych mężczyzn i ich rodzin, wzmocnienie tego zboru i szerzenie ewangelii wśród ludu Akha i innych grup etnicznych w Laosie.


Więcej informacji z Laosu: