Chrześcijańscy uchodźcy z Afganistanu obawiają się przymusowego wydalenia

Afganistan · Pakistan · Opublikowano
2601_AFGHANCHRISTIANS_orig

Afgańscy chrześcijanie walczący o przetrwanie jako uchodźcy w sąsiednich krajach proszą o modlitwę. Według międzynarodowych organizacji humanitarnych Afgańczycy stanowią trzecią co do wielkości przesiedloną populację na świecie po uchodźcach z Syrii i Ukrainy. Organizacje te donoszą, że co najmniej 1,2 miliona Afgańczyków uciekło po przejęciu władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku, dołączając do wielu wcześniej ewakuowanych osób. Przyjmuje się, że w sumie około 8 milionów afgańskich uchodźców mieszka w sąsiednich krajach, są wśród nich też chrześcijanie.

Działający na miejscu pracownik jednej z organizacji zwraca się z apelem: „Módlmy się o Boży pokój, ochronę i zaopatrzenie dla nich oraz o to, aby nie zostali deportowani z powrotem do Afganistanu”. Wyraził on również zadowolenie z odnotowanego przez służby informacyjne wzrostu otwartości na ewangelię w Afganistanie i dodał: „Módlmy się o skuteczne podtrzymanie kontaktu, duchowe zrozumienie, prawdziwe nawrócenie, biblijne uczniostwo i powstawanie powielających się wspólnot domowych”.

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Afganistanu: