Dzieci pastora bez obywatelstwa

Bhutan · Opublikowano
2662_PASTORABHAYAANDFAMILY_orig

Chrześcijanie w Bhutanie często ryzykują utratę obywatelstwa lub innych praw z powodu wiary w Chrystusa. Pastorowi Abhaya i jego żonie rząd odmówił wydania świadectwa zawarcia małżeństwa, co stwarza zagrożenie dla całej rodziny, szczególnie dla dzieci, którym odmawia się obywatelstwa. Ze względu na dzieci rodzina być może będzie musiała przenieść się do innego kraju.

Dziękujmy Bogu za pastora Abhaya i jego rodzinę, za ich wiarę i nadzieję złożoną w Chrystusie, za Jego miłość w ich sercach. Dziękujmy za ich wierną służbę w miejscu nieprzyjaznym dla chrześcijańskiej wiary. Niech Bóg daje im mądrość w podejmowaniu decyzji o ich dalszej drodze i ewentualnym wyjeździe, niech daje im wszelkie zaopatrzenie, jakiego teraz potrzebują i zatroszczy się szczególnie o dzieci, aby brak obywatelstwa nie miał wpływu na opiekę nad nimi. Dziękujmy Bogu za Kościół, który prowadzi pastor Abhaya, niech będzie mocno ugruntowany w Bożym Słowie i mocny w Duchu Chrystusa, zaopatrzony w Jego dary łaski i wytrwały w swoim powołaniu, by służyć Bogu w lokalnej społeczności. „Błogosławiony, który przychodzi w Imię PANA, błogosławimy wam z domu PANA… Ty jesteś moim Bogiem, będę cię wysławiał! Boże mój, będę Cię wywyższał! Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki!” Ps 118,26-29

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Bhutanu: