Motocykle pomagają w szerzeniu Słowa Bożego wśród muzułmanów

Opublikowano
Website-Photo-Resize-2-25

Grupa ewangelistów i pastorów skupiających się na docieraniu do muzułmanów dysponuje od niedawna motocyklami i egzemplarzami Biblii, dzięki którym mogą łatwiej niż kiedykolwiek głosić dobrą nowinę na terenie całej Zambii. "Zaletą posiadania motocykli jest to, że nasze zespoły poruszają się razem i szybciej w głoszeniu dobrej nowiny ludziom, nawet w najdalszych wioskach w naszych dzielnicach" - powiedział Matthew, przewodniczący lokalnej służby. "Motocykle, choć przekazane liderom zespołów, będą używane przez naszych ewangelistów w określonych obszarach, abyśmy mogli dotrzeć z ewangelią do większej liczby ludzi. Dlatego w imieniu sześciu pastorów, którzy otrzymali motocykle i Biblie, bardzo dziękuję i niech Pan będzie z wami, a Jego oblicze jaśnieje nad wami".

Matthew jest odpowiedzialny za ponad 25 kościołów w całej Zambii. Jest także liderem grupy ewangelistów zaangażowanych w pomoc muzułmanom. Obecnie ewangeliści nadal prowadzą ludzi do Chrystusa używając motocykli i dając egzemplarze Biblii. Członek zespołu Matthew, pastor Liam, przejechał w sierpniu ponad 335 kilometrów, aby głosić słowo Boże. Odwiedził 75 domów i głosił 225 osobom. Z tego 135 osób przyjęło Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela.

Obecnie w Zambii mieszka około 200 000 muzułmańskich imigrantów i niewielka większość rdzennych muzułmanów. Wraz z rosnącą ekspansją islamu Kościół obawia się, że rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa może stać się statyczne. Dlatego teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest mobilizacja ewangelistów w całym kraju.

Módlmy się o służbę głoszenia ewangelii wśród muzułmanów w Zambii. Niech zasiewane Słowo przynosi coraz obfitszy owoc w postaci zmienionych serc i uratowanych dusz. Prośmy Pana, by obficie błogosławił i przyznawał się do tej służby, oraz chronił pastorów podróżujących do nieraz niebezpiecznych i dalekich obszarów kraju.

Źródło: International Christian Concern