Naczelnik wioski zostaje chrześcijaninem, a następnie traci stanowisko

Laos · Opublikowano
2608_SED_orig

Sed, naczelnik wioski, a zarazem wierny chrześcijanin, po tym jak zorganizował nabożeństwo w swoim domu, otrzymał reprymendę od władz okręgu, a także ultimatum: przestań wierzyć w Chrystusa albo stracisz swoje stanowisko w wiosce. Sed wybrał wierność Chrystusowi, o czym poinformował władze: „Nie wyrzeknę się swojej wiary. Kocham Boga, bo to dzięki Niemu w mojej rodzinie panuje pokój. Raduję się w moim Bogu”. Został zmuszony do natychmiastowego podania się do dymisji, tracąc tym samym stanowisko, które zajmował przez 18 lat oraz dochody, które otrzymywał z tego tytułu. Mieszkańcy wioski zaczęli z niego kpić i grozić jego rodzinie, że będzie odrzucona przez społeczność. Pomimo tego Sed czuje się silniejszy w swojej wierze i nadal bardzo kocha Boga. „Nie żałuję utraty tego dochodu” – powiedział. „Chcę podążać za moim Bogiem i mieć w Nim życie wieczne”.

Chwalmy Pana za niesamowity przykład życia Seda. Niech jego wierność Chrystusowi zoastanie wielokrotnie przez Ojca wynagrodzona. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich chrześcijanach, którzy ze względu na podążanie za Chrystusem tracą swoje stanowiska czy reputację.

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Laosu: