Odmowa pomocy humanitarnej dla wierzących nawróconych z islamu

Sudan · Opublikowano
su-refugees-f-eucpha-lg

Trwająca już ósmy miesiąc wojna domowa w Sudanie spowodowała przesiedlenie ponad sześciu milionów ludzi, z których wielu zostało zmuszonych do schronienia się w obozach, gdzie brakuje żywności i innych podstawowych zasobów. Do kraju dostarczono pomoc humanitarną, która jest następnie rozprowadzana za pośrednictwem mniejszych lokalnych grup pomocy. Według działającego na miejscu pracownika misyjnego, pomocy tej odmówiono niektórym przesiedlonym wyznawcom Jezusa. Pracownik ten donosi, że gdy lokalni dystrybutorzy pomocy – którzy są zazwyczaj wyznawcami islamu dowiadują się, że ktoś doszedł do wiary w Chrystusa po porzuceniu islamu, odmawiają mu jedzenia, mimo że racje żywnościowe zostały dostarczone przez ONZ i inne organizacje międzynarodowe, aby pomóc wszystkim, którzy poważnie ucierpieli w wyniku wojny. Niektórzy z zajmujących się dystrybucją muzułmanów uważają, że ich obowiązkiem jest powstrzymywanie się od wszelkich przejawów współczucia wobec tych, którzy porzucili islam. Aby przezwyciężyć ten problem, organizacje chrześcijańskie starają się zapewnić praktyczną pomoc wierzącym na obszarach, gdzie odmawia się im pomocy humanitarnej. Potrzeby są jednak ogromne, a zasoby niezwykle ograniczone. Prosimy o podtrzymywanie w modlitwach rozdartego wojną Sudanu i wielu przesiedleńców z tego kraju, prosząc Pana, aby służył swoim pokojem i zaopatrzeniem w tej głęboko podzielonej części świata.

Módlmy się za trwające wysiłki organizacji humanitarnych, aby pomóc wszystkim obywatelom w potrzebie i aby te niezbędne środki były również sprawiedliwie rozdzielane wśród naszej cierpiącej rodziny w Chrystusie. Niech ci, którzy sprzeciwiają się wysiedlonym chrześcijanom i próbują uniemożliwić im otrzymanie bardzo potrzebnej pomocy humanitarnej, osobiście doświadczą przemieniającej Bożej miłości i przebaczenia, które są dostępne dla wszystkich dzięki odkupieńczemu dziełu Chrystusa na krzyżu.

Źródło: Mission Network News, VOM Canada


Więcej informacji z Sudanu: