Pastor John Cao zwolniony po siedmiu latach więzienia!

Chiny · Opublikowano
Pastor-John-Cao-after-his-release.jpeg

Pochodzący z prowincji Hunan pastor John Cao jest stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych, a także mężem obywatelki USA. Przed aresztowaniem służył jako misjonarz w stanie Wa w Myanmarze, budując szkoły i opiekując się zubożałymi ludźmi w regionie. W ramach swojej pracy duszpasterskiej pastor John często przekraczał granicę między Chinami a Mjanmą. Chrześcijański przywódca był w stanie kontynuować swoją działalność duszpasterską przez trzy lata, nie napotykając żadnych problemów ze strony władz.

Jednak w marcu 2017 r. chińscy urzędnicy aresztowali pastora Johna i jego kolegę pod zarzutem nielegalnego przekroczenia granicy. Chociaż jego kolega, Jing Ruxia, trafił do więzienia na rok, pastor John został skazany na siedem lat. Po różnych nieudanych apelacjach, pastor John odbył pełną karę więzienia, zanim został zwolniony 4 marca tego roku. Przez cały okres uwięzienia jego relacja z Panem pozostawała silna, czego wyrazem była regularnie pisana przez niego poezja. Organizacja ChinaAid opublikowała zbiór jego wierszy pod tytułem Living Lyrics: Wiersze z więzienia.

Po uwolnieniu pastor John został przewieziony z prowincji Yunnan do Changsha w Hunan. Ma nadzieję, że wkrótce dołączy do swojej rodziny w Stanach Zjednoczonych. Jednak aby to zrobić, pastor będzie musiał uzyskać dokumenty uprawniające do podróży, co może być celowo opóźniane przez urzędników. Lokalna policja w Changsha ujawniła, że zamierza nadzorować i „edukować” pastora przez pięć lat.

ChinaAid opublikowała niedawno treść zeznania audio, które pastor John złożył po uwolnieniu. Rozpoczął od stwierdzenia: „Byłem oddzielony od was wszystkich przez siedem lat, ale te siedem lat było wypełnione radością, wypełnione Bożą łaską, a każdego dnia Boża szczególna obecność była ze mną”.

Chwalmy Boga za radość i pokój, jakiego pastor John doświadczył w ciągu ostatnich siedmiu lat, pomimo swojego uwięzienia. Módlmy się, aby ten wierny chrześcijański przywódca otrzymał nową siłę i determinację do kontynuowania swojego życia w oddanej służbie dla Pana. Ponadto módlmy się, aby Bóg zapewnił kontynuację pracy humanitarnej w pobliżu granicy z Chinami i Mjanmą, a także służby pełnionej przez pastora wobec więźniów i strażników, którzy zostali poruszeni obecnością Chrystusa podczas jego pobytu w areszcie.

VOM Canada, Release International, ChinaAid, Church in Chains


Więcej informacji z Chin:

Więzieni w Chinach: