Pięc miesięcy po aresztowaniu ormiański chrześcijanin wciąż przebywa w więzieniu Evin

Iran · Opublikowano
HakopGochumyan

Hakop Gochumyan przyjechał do Iranu razem z żoną Elissą, która ma podwójne obywatelstwo irańsko-ormiańskie, i dwójką ich dzieci w wieku 7 i 10 lat. 15 sierpnia, kiedy rodzina była u przyjaciół na obiedzie, na teren posiadłości wtargnęła grupa ubranych po cywilnemu agentów Ministerstwa Wywiadu. Agenci skonfiskowali przedmioty osobiste, w tym książki chrześcijańskie, po czym całą rodzinę zabrali do domu babci Elissy, gdzie chrześcijanie zatrzymali się na czas letnich wakacji. Agenci przeszukali dom babci, po czym zabrali Hakopa i Elissę do więzienia Evin, zostawiając dzieci pod opieką ciotki. Hakop i Elissa trafili do izolatki w okrytym złą sławą Oddziale 209 kontrolowanego przez Ministerstwo Wywiadu więzienia Evin. Tam poddano ich intensywnym torturom psychicznym i następującym jedna po drugiej sesjom przesłuchań, z których każda trwała od dwóch do pięciu godzin. Ani Hakop, ani Elissa nie zostali poinformowani o żadnych oficjalnych zarzutach, co jest złamaniem Artykułu 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który Iran ratyfikował bez zastrzeżeń. 19 października Elissa została zwolniona za kaucją o równowartości 36 tysięcy euro i pojechała do Armenii do swoich dzieci, które we wrześniu pod opieką swojej krewnej wróciły do domu. Początkowo jej kaucja wynosiła 90 tysięcy euro, ale została zmniejszona po proteście rodziny, której nie stać było na taką kwotę. Elissa powiedziała, że agenci wywiadu oskarżyli ją o „nielegalną działalność chrześcijańską”. Zaręczyła, że nie wie, skąd pochodzą te oskarżenia, i że wraz z mężem nie zrobili nic niezgodnego z prawem, a w czasie swojego pobytu w Iranie nawet nie brali udziału w żadnych chrześcijańskich aktywnościach. Elissa jest córką znanego pastora irańsko-ormiańskiego, Rafi Shahverdiana, który zmarł w 2023 roku. Jej ojciec w 1993 roku wyjechał z Iranu i od tamtej pory prowadził kościół w stolicy Armenii, Erywaniu. Nie ma żadnych dalszych informacji o sytuacji Hakopa w więzieniu. Hakop i Elissa to tylko dwójka spośród ponad setki chrześcijan aresztowanych od czerwca do września 2023 roku w serii aresztowań na obszarze jedenastu irańskich miast. Jako pierwsi z tej grupy pozwolili na publikację swoich nazwisk lub zdjęć. Znaczna większość aresztowanych chrześcijan wolała nie nagłaśniać swojej sytuacji w nadziei, że to pomoże w ich sprawie. Pewna liczba aresztowanych otrzymała już wyroki do pięciu lat więzienia pod zarzutem „antypaństwowej propagandy ” oraz „zakładania i prowadzenia kościoła domowego”. Niektórych ze zwolnionych zmuszono do podpisania zobowiązania o powstrzymaniu się od dalszego podejmowania działań o charakterze chrześcijańskim lub do uczestnictwa w islamskich sesjach reedukacyjnych. Innych zmuszono do wyjazdu z Iranu.

Dziękujmy Bogu za wszystkich ponad stu aresztowanych chrześcijan, za ich wiarę i nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, bo do nich należy Królestwo Niebieskie…” Mt 5,10. Niech trwają w miłości Jezusa i świadczą o Nim swoim życiem gdziekolwiek teraz są. Dziękujmy za Hakopa i Elissę, za ich życie i siłę, ich świadectwo o Bożym zbawieniu w Chrystusie i wytrwałość w wierze. Niech Pan umocni ich oboje, niech będzie ich światłem i mądrością, odwagą i pokojem, i niech pozwoli im być znowu razem. „Po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba PANU, przez Jego rękę szczęśliwie się spełni…” Iz 53,10.

Źródło: Church in Chains, Article 18


Więcej informacji z Iranu:

Więzieni w Iranie: