Pomoc dociera do pastorów Meitei w stanie Manipur

Indie · Opublikowano
Meitei-pastors-receive-aid-Jan-24

W styczniu tego roku współpracownikowi organizacji „Church in Chains” udało się dostarczyć pomoc finansową pięćdziesięciu pastorom z grupy etnicznej Meitei, którzy od czasu wybuchu przemocy w Manipur w maju 2023 roku żyją w stałym zagrożeniu. Kwestia bezpieczeństwa w Manipur nadal jest mocno napięta. Z tego powodu, aby zapobiec dalszym walkom między większościowym plemieniem Meitei i mniejszościowym Kuki, na obszarze stanu rezydują tysiące oddziałów indyjskiego wojska.

Grupa etniczna Meitei składa się w większości z wyznawców hinduizmu i mieszka głównie w stolicy stanu Imphal oraz na terenie całej Doliny Imphal, podczas gdy plemię Kuki to przeważnie chrześcijanie, którzy zamieszkują okoliczne wzgórza. Pastorzy, którzy otrzymali ostatnią pomoc, to chrześcijanie Meitei, którzy doświadczają sprzeciwu zarówno ze strony wyznawców hinduizmu z własnego plemienia, jak i chrześcijan z plemienia Kuki.

Podczas aktów przemocy w maju zniszczono lub poważnie uszkodzono co najmniej sto kościołów (wiele z nich należących do Kuki) i domy ponad 1 700 chrześcijan. Od tamtej pory ponad 40 tysięcy osób żyje w tymczasowych miejscach schronienia w obozach pomocowych (większość z nich to chrześcijanie Kuki, ale też pewna liczba chrześcijan Meitei).

Dziękujmy Bogu za Jego łaskę dla mieszkańców stanu Manipur, gdy bez względu na przynależność plemienną mogą poznać Jego zbawienie w Imieniu Jezusa. Dziękujmy za ich wiarę i nadzieję w Nim, za wytrwałość wobec sprzeciwu i przemocy. Niech Duch Święty dodaje im odwagi, objawiając przewyższającą wszystko wartość Jezusa i w każdym czasie kieruje ich wzrok na Niego. Niech Duch Boży wzbudza wzajemną miłość między braćmi w wierze z plemienia Meitei i Kuki, by mimo walk plemiennych podawali sobie ręce i łączyli się ponad podziałami.

Dziękujmy za każdą pomoc, jaką dostają chrześcijanie z obydwu grup etnicznych. Niech światło Bożego zbawienia rozszerza się w całym stanie Manipur i wydobywa ludzi z więzów nienawiści. „Wpatrujmy się w Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej Mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy Boga…” Hbr 12,2

Źródła: Christianity Today, New Lines, Church in Chains


Więcej informacji z Indii: