Posiadanie Biblii w więzieniu jest pocieszeniem dla młodego chrześcijanina w celi śmierci

Pakistan · Opublikowano
2638_YOUNGCHRISTIANMEN_orig

Wiosną 2023 r. zapadł wyrok skazujący wobec dwóch młodych chrześcijan oskarżonych na podstawie surowych pakistańskich przepisów o bluźnierstwo przeciwko islamskiemu prorokowi Mahometowi. Wyrok na mocy tych przepisów wiąże się nieuchronnie z karą śmierci. Przepisy te są niewspółmiernie często stosowane wobec niewielkiej mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie. Obecnia ci dwaj mężczyźni odwołują się od wyroku, pozostając jednocześnie cały czas w celi śmierci. Ich rodziny z trudem pokrywają koszty sądowe i starają się, by mieli wszystko, co jest potrzebne w więzieniu. Jeden z nich poprosił o możliwość kontynuowania nauki na odległość i otrzymał pozwolenie na rozpoczęcie studiów, ale większą pociechę znalazł w Słowie Bożym: „Dużo płakałem za moją rodziną i wolnością” – powiedział jednemu z tamtejszych przedstawicieli organizacji misyjnej. „Kiedy zacząłem czytać Biblię, Słowo Boże dało mi siłę, by przetrwać ten trudny czas. Dzięki Bogu, On okazuje mi swoje miłosierdzie. Jego słowa dają mi siłę, a ja przeczytałem całą Biblię dwa razy”.

Dziękujmy Ojcu za pocieszającą moc Jego Słowa, które nigdy nie wraca puste, lecz wykonuję pracę, z którą zostało posłane. Wielbijmy Pana za to, że zawsze podtrzymuję Swoje dzieci i wiernie prowadzi jako Dobry Pasterz, czy to przez doliny czy wyżyny, przez pustynie czy zielone pastwiska.. Jednak zawsze, prowadząc poza śmierć, doprowadza do końca, do domu Ojca. Dziękujmy Panu za tą pewność, że tak uczyni również z naszymi braćmi przebywającymi w celi śmierci. Módlmy się o pocieszenie i odwagę dla nich, by z zaufaniem oczekiwali na spotkanie ze Swoim Wybawcą.

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Pakistanu:

Więzieni w Pakistanie: