Przesiedleni chrześcijanie zmuszani do zaakceptowania porozumienia

Meksyk · Opublikowano
549406677979eb90a4793f4d935f2b22

Ponad 100 członków Kościoła Baptystów Wielkiego Posłannictwa w stanie Hidalgo zostało niedawno zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ponieważ odmówili udziału w obchodach świąt religijnych w swoich wioskach. Chrześcijanie schronili się w budynku rządowym w Huejutla de los Reyes, gdzie wezwali władze miejskie i stanowe do interwencji.

15 maja pastor Rogelio Hernández Baltazar i inny lider kościoła zorganizowali konferencję prasową, przedstawiając działania podjęte przez władze miejskie. Kościół został poproszony o zaakceptowanie porozumienia, na mocy którego przywódcy wioski nałożyliby na ofiary grzywnę w wysokości 150 000 pesos (około 35 000 zł). Propozycja ma również na celu zakazanie trzem chrześcijańskim rodzinom powrotu do swoich domów. Ponadto tych, którzy powrócą, mają spotkać te same surowe ograniczenia, którym byli poddawani przez lata. Przywódcy kościelni stwierdzili, że nie chcą zaakceptować propozycji, pomimo nacisków ze strony rządu.

Osoby szukające schronienia przeniosły się z budynku miejskiego do innej lokalizacji w mieście, gdzie są całkowicie zależne od pomocy humanitarnej ze strony lokalnych kościołów. Liczba wysiedlonych członków kościoła wzrosła do ponad 150 osób, ponieważ osobom, które pracowały poza swoimi wioskami podczas wysiedlenia, odmówiono wjazdu, gdy próbowały wrócić do domu.

W tym niepewnym czasie niech Boży pokój, pocieszenie i odwaga spoczną na tych wysiedlonych wierzących. Kontynuując zaspokajanie ich codziennych potrzeb dzięki pomocy lokalnych kościołów, niech Pan również w cudowny sposób przemieni serca występujących przeciw nim przywódców wiosek, aby wkrótce osiągnięto rozsądne rozwiązanie. Ponadto módlmy się, aby władze miejskie i stanowe również zdały sobie sprawę z niesprawiedliwości tej sytuacji i podjęły niezbędne działania, aby zapobiec dalszemu nękaniu i wykorzystywaniu tej bezbronnej społeczności chrześcijańskiej.

Źródło: VOM Canada, Christian Solidarity Worldwide


Więcej informacji z Meksyku: