Uwięzienie prowadzi do zbawienia

Iran · Opublikowano
2657_IRANIANPASTOR_orig

Irański pastor, który został zwolniony z więzienia w 2023 roku, po odsiedzeniu wielu lat za prowadzenie Kościoła domowego, opowiedział o tym, jak pomimo ciągłego nadzoru Bóg pozwolił mu pracować jako ewangelista za kratkami. Powiedział, że kiedy rozpoczął odsiadywanie wyroku, pomyślał, że jest to niebezpieczne miejsce i że nie wyobrażał sobie, żeby można tam było komukolwiek głosić ewangelię.

Później jednak znalazł sposób, aby potajemne świadczyć innym i ostatecznie doprowadził 13 więźniów do Chrystusa. „W czasie przerw spacerowałem po przyjacielsku z tymi nowymi wierzącymi, ucząc ich, jak wzrastać w wierze i odpowiadając na ich pytania” – powiedział.

Pastor ma nadzieję, że w jakiś sposób będzie mógł kontynuować pracę duszpasterską wśród więźniów spoza murów więzienia. „Zdałem sobie sprawę, że gdybym nie został uwięziony, tych 13 osób nie miałoby okazji usłyszeć ewangelii i uwierzyć w Chrystusa” – powiedział po zwolnieniu.

Błogosławmy służbę wierzących w więzieniach, której owoc możemy obserwować również w przypadku wymienionego irańskiego pastora. Niech cierpiący bracia i siostry w więzieniach doznają nadzwyczajnej niebiańskiej zachęty, odwagi i siły, by pomimo swojej udręki mieli oczy i skupienie skierowane na Pana i na ludzi wokół idących na potępienie. Prośmy Pana by nadal prowadził, kształtował i podtrzymywał nowo narodzone swoje dzieci, jak również zapewnił wszystkiego czego potrzebują wraz z prowadzeniem duszpasterskim. Chwalmy Pana za to, że to On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, i tak samo nasi bracia w Iranie są bezpiecznie trzymani w Jego rękach.

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Iranu:

Więzieni w Iranie: