Uwięziony pastor odszedł do Pana

Erytrea · Opublikowano
Screenshot 2024-06-07 184436

Ghirmay Araya był jednym z założycieli Kościoła Pełnej Ewangelii w Erytrei. Pod rządami opresyjnego reżimu tego kraju, działalność tego Kościoła w 2002 roku została zakazana, a w 2004 roku jego zwierzchnicy zostali uwięzieni. Od dziesięcioleci tysiące innych Erytrejczyków zostało uwięzionych za wiarę, często znosząc tortury i nieludzkie traktowanie.

Mimo przejścia na częściową emeryturę, Ghirmay został ponownie aresztowany w lipcu 2021 roku i przetrzymywany bez postawienia zarzutów w ośrodku o zaostrzonym rygorze w Asmarze. Niedawno ogłoszono, że po spędzeniu prawie trzech lat w areszcie, Ghirmay zmarł w więzieniu w wieku 83 lat. Powiedziano, że „znosił swoje cierpienie z niezłomną wiarą”. Pastor pozostawił pięcioro dzieci i 13 wnuków.

Jeden z synów Ghirmaya, Samuel, również został uwięziony z powodu swojej posługi jako luterański pastor. Chociaż ojciec i syn byli przetrzymywani w tym samym zakładzie, nigdy nie mogli się odwiedzać. Źródła podają również, że funkcjonariusze więzienni nie poinformowali Samuela o śmierci jego ojca. Uwięziony syn jest obecnie przetrzymywany w metalowym kontenerze transportowym, w którym więźniowie cierpią z powodu ekstremalnych temperatur pustynnych i niehigienicznych warunków – jest to notorycznie stosowana tam nieludzka praktyka.

Dr Berhane Asmelash z Release Eritrea wciąż wyraża zaniepokojenie z powodu setek innych chrześcijan więzionych obecnie w tym kraju, a niektórzy z nich są przetrzymywani w tym samym ośrodku, w którym zmarł pastor Ghirmay. „Wielu z nich jest w podeszłym wieku i cierpi na różne schorzenia” – napisał. Większość z zatrzymanych wierzących jest przetrzymywana bez postawienia zarzutów, a niektórzy z nich przebywają w areszcie nawet od 20 lat.

Wspierajmy modlitwą rodzinę tego umiłowanego zmarłego brata opłakującą jego odejście. Niech będą cudownie pocieszeni zapewnieniem, że pastor Ghirmay jest teraz w chwalebnej obecności swojego Zbawiciela. Prośmy również o bardzo potrzebne fizyczne i duchowe umocnienie dla jego syna Samuela i wielu innych erytrejskich wyznawców Jezusa, którzy pozostają uwięzieni z powodu swojej wiary. Niech Bóg działa potężnie w tym narodzie, aby Ewangelia rozkrzewiała się wśród Erytrejczyków.

Źródło: VOM Canada, Release Eritrea


Więcej informacji z Erytrei:

Więzieni w Erytrei: