Wyrok więzienia za rzekome przymusowe nawracanie

Indie · Opublikowano
Indie

Chrześcijańskie małżeństwo zostało niedawno skazane na karę więzienia po tym, jak oskarżono ich o wywieranie presji na innych, by nawrócili się do Chrystusa. Pastor Ramesh Ahirwar i jego żona Sakshi pochodzą z wioski Vivek Nagar w stanie Madhya Pradesh. Pewien mężczyzna oskarżył parę o uprowadzenie swojej żony Sapny (która jest również siostrzenicą pastora Ramesha), a następnie rzekomo naciskał na nią, by się nawróciła, przetrzymując kobietę wbrew jej woli i nie pozwalając jej wrócić do domu. Twierdził również, że chrześcijańska para zaoferowała Sapnie budowę domu i comiesięczne przekazywanie jej pieniędzy. Oskarżyciel Abhishek twierdził ponadto, że chrześcijanie próbowali jego również nawrócić, oferując mu w zamian pracę.

Podczas rozprawy sądowej Sapna zeznała, że nie była zmuszana do zmiany religii ani nie oferowano jej żadnych korzyści finansowych. Stwierdziła, że pastor w żaden sposób nie naciskał na nią, by trzymała się z dala od męża, ale że zrobiła to z własnej woli. Pomimo zeznań Sapny sąd rejonowy skazał oboje wierzących i wymierzył im karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz grzywnę. Od tego czasu wyrok został zaskarżony, a kolejna rozprawa sądowa zaplanowana jest na 30 kwietnia.

Podczas gdy w Indiach w najbliższych dniach odbędą się wybory krajowe, módlmy się, aby wyborcy w tym kraju kierowali się pragnieniem równości i ochrony praw człowieka dla wszystkich obywateli. Pamiętajmy również w modlitwie o pastorze Rameshu i jego żonie Sakshi oraz wielu innych naśladowcach Jezusa, którzy stoją w obliczu groźby przemocy lub uwięzienia z powodu fałszywych oskarżeń przeciwko nim w nadziei, że sprawiedliwość zwycięży w każdej z tych spraw. W oczekiwaniu na interwencję sądową i/lub rządową, niech Pan zapewni im Bożą ochronę, pokój, siłę, a także środki niezbędne do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb duchowych i życiowych. Ponadto prosimy o wstawiennictwo za Abhishekiem, prosząc Boga, aby działał w jego sercu i umyśle, aby wszelkie mściwe motywy ustały i aby ostatecznie doświadczył zmieniającego życie spotkania z Żywym Chrystusem.

Źródło: Morning Star News, VOM Canada


Więcej informacji z Indii: