Zatrzymania członków kościoła podczas najścia policji

Chiny · Opublikowano
Chiny

10 marca, podczas gdy członkowie Kościoła reformowanego z Fuyang w prowincji Anhui zebrali się w restauracji, ich spotkanie zostało nagle przerwane przez lokalną policję. Nie okazując dokumentów tożsamości ani nie podając powodów najścia, policja zaczęła przesłuchiwać chrześcijan. Urzędnicy z lokalnego biura do spraw religijnych, wraz z agentami służby bezpieczeństwa, również weszli do restauracji i zaczęli robić zdjęcia.

Po przesłuchaniu wierzących, którzy uczestniczyli w zgromadzeniu, władze zabrały 18 chrześcijan, w tym dwoje dzieci, na posterunek policji. Po trwającym do późnych godzin nocnych przesłuchaniu, Chang Shun, który jest starszym w tym Kościele, otrzymał 15-dniowy areszt administracyjny za „prowadzenie działalności w imieniu nielegalnej organizacji społecznej”. To już trzeci raz, jak został on zatrzymany w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Dodatkowo, w wyniku najścia, ośmiu innych członków kościoła zostało zatrzymanych na 13 dni. Kiedy Li Yunyan, żona Changa, dowiedziała się o jego aresztowaniu, opublikowała list wzywający do modlitwy i wyrażający głęboką troskę o męża. Ich dzieci, nie mogąc pojąć tego, co się dzieje, zapytały matkę: „Dlaczego muszą zabrać tatusia? Tata nie jest złym człowiekiem”.

Módlmy się o wsparcie dla członków tego prześladowanego Kościoła, którzy zmagają się z ciągłymi prześladowaniami z powodu pragnienia spotykania się razem na nabożeństwach. Módlmy się szczególnie za Changa i jego rodzinę, a także innych niedawno zatrzymanych członków Kościoła i ich bliskich, prosząc, aby każdy z tych wierzących otrzymał zachętę, siłę, odwagę i wytrwałość, których potrzebują, aby nie zrażać się sprzeciwem ze strony władz. Niech Bóg działa również potężnie w życiu urzędników Komunistycznej Partii Chin, zwracając ich serca ku pokucie i wierze w Pana Jezusa.

ChinaAid, VOM Canada


Więcej informacji z Chin:

Więzieni w Chinach: