Kraje

Laos
· Laos

Chrześcijanie uwięzieni za budowę kościoła

Pod koniec 2023 roku policja w Laosie aresztowała trzech chrześcijan z grupy etnicznej Akha za budowę kościoła i przetrzymywała ich przez kilka miesięcy, nie udzielając żadnych informacji rodzinie ani przyjaciołom.

2608_SED_orig
· Laos

Naczelnik wioski zostaje chrześcijaninem, a następnie traci stanowisko

Sed, naczelnik wioski, a zarazem wierny chrześcijanin, po tym jak zorganizował nabożeństwo w swoim domu, otrzymał reprymendę od władz okręgu, a także ultimatum: przestań wierzyć w Chrystusa albo stracisz swoje stanowisko w wiosce. 

2585_BOONTAWONG_orig
· Laos

Chrześcijański brat znieważony za to, że wybrał Chrystusa

BoonTaWong uwierzył w Chrystusa, ponieważ chciał zmiany swojego życia, takiej jaką widział u innych chrześcijan. Decyzja ta zwróciła uwagę głównego przywódcy religijnego jego społeczności, który zaczął mu grozić i nękać go. 

2597_PHINANDHERFAMILY_orig
· Laos

Matka z córkami wyrzucona przez męża za wiarę z domu

Kiedy wujek Inna podzielił się ewangelią ze swoją rodziną w lutym 2022 roku, Inn był jedyną osobą, która przyjęła Chrystusa. Przywódcy wioski grozili Inn i jego rodzicom, ostrzegając, że zostanie on wyrzucony ze szkoły i uwięziony, a cała rodzina zostanie eksmitowana. Inn szukał schronienia u lokalnych pracowników misyjnych, aby mógł ukończyć szkołę średnią i wzrastać w wierze. 

2581_LA_orig
· Laos

Owdowiała chrześcijanka zastraszana utratą domu

La i jej mąż stali się chrześcijanami, gdy szukali lekarstwa na jego chorobę. Chociaż mężczyzna zmarł trzy miesiące później, pozostali wierni dzięki miłości i trosce, jaką otrzymali od swoich braci i sióstr w Chrystusie. W 2020 roku córka wdowy wyszła za mąż za osobę niewierzącą, a zięć wprowadził się do ich domu. Praktykuje on animizm, składając ofiary duchom i próbując zmusić swoją teściową do tego samego.

22
· Laos

Chrześcijanie w Laosie świadczą działającym pośród nich szpiegom

Chrześcijanie w Laosie pozostają pod kontrolą opresyjnego rządu komunistycznego. Muszą podróżować setki kilometrów, aby kupić Biblie czy słuchać kazań pastorów znajdujących się pod nadzorem władz, grozi im także więzienie za ewangelizowanie.