Kraje

2654_BELIEVERSINLEBANON_orig
· Liban

Bóg działa pośród trudności

Niektórzy lokalni przywódcy chrześcijańscy w Libanie mówią o inspirującym działaniu Boga, wbrew temu, jak wiele osób w kraju zmaga się z trudnościami ekonomicznymi i niestabilnością polityczną. 

26
· Liban

Letni obóz chrześcijański stara się chronić dzieci przed ekstermistycznymi ideologiami

Organizacja terrorystyczna Hezbollah rozszerza swój zasięg, wykorzystując kryzysu politycznego, który nie zdaje zbliżać się do rozwiązania i w wyniku którego armia nie ma środków, by powstrzymywać terrorystów. Liban może stracić całe pokolenie, podobnie jak Syria. Elio Constantine z Heart for Lebanon wyjaśnia: "Ekstremistyczne i radykalne organizacje atakują zmarginalizowane i wrażliwe społeczności; i szczególnie dzieci zaczynają być karmione najbardziej ekstremalnymi ideologiami".