Książki

Inaczej nie będzie_okładka

Inaczej nie będzie

Prześladowania na drodze chrześcijanina

Autor: Floyd Brobbel

Nie tylko niektórzy, lecz wszyscy wyznawcy Drogi, którą jest Jezus Chrystus, będą znosić prześladowania na bezbożnym świecie, choć nie każdy w tej samej skali.

Floyd Brobbel pomaga czytelnikowi zrozumieć, na czym polega istota prześladowań, jakie są ich różnorodne formy, a także ukazuje, jak stawić im czoła.

W jednej celi z ISIS

W jednej celi z ISIS

Wiara w obliczu zła

Autor: Petr Jašek oraz Rebecca George

Nareszcie w języku polskim – przetłumaczona już na wiele języków – książka „W jednej celi z ISIS” opowiadająca o przeżyciach czeskiego misjonarza, który spędził ponad rok w sudańskim więzieniu.

Torturowani z powodu Chrystusa - okładka

Torturowani z powodu Chrystusa

Miłość, która zwycięża nienawiść

Autor: Richard Wurmbrand

Potężne świadectwo, które położyło podwaliny pod ogólnoświatową służbę prześladowanym chrześcijanom.
Książka przetłumaczona na 70 języków.

W cierpieniu i nadziei - okładka

W cierpieniu i nadziei

Zabrali jej męża – pozostał Bóg

Autor: Sabina Wurmbrand

Historia kobiety, której życie stanowi odzwierciedlenie słów z Księgi Izajasza 30, 15: „w ciszy i ufności leży wasza siła”.
Jej łagodnego ducha i kochającego serca nie były w stanie złamać rozłąka z mężem i synem, więzienny rygor ani niewolnicza praca.

Płomienne serca - okładka - 1 strona

Płomienne serca

Autor: Pod redakcją The Voice of the Martyrs

Losy ośmiu kobiet z różnych krajów, których życie chrześcijańskie dotknięte zostało cierpieniem, lecz stało się także świadectwem żywej, zwycięskiej wiary.
Indie, Pakistan, Bhutan, Związek Radziecki, Rumunia, Chiny, Indonezja, Wietnam

Pieśń słowika - okładka

Pieśń słowika

Prawdziwa historia o wierze i prześladowaniu w Erytrei

Autor: Helen Berhane

Przejmująca relacja o wierności Chrystusowi w obliczu zła, cierpienia i wprost niewyobrażalnych przeciwności. Losy kobiety, która wolałaby raczej umrzeć niż przestać śpiewać o Bogu, którego kochała.