Módl się za prześladowany kościół

Kiedy prześladowani chrześcijanie są pytani  o to, co można dla nich zrobić, odpowiedź jest zawsze taka sama: „prosimy, módlcie się za nas”. Jedna z wdów po chrześcijańskich liderach, zabitych latem 2008 r. podczas pogromów
w indyjskim stanie Orisa, powiedziała: „Utraciłyśmy wszystko za wyjątkiem naszej wiary. Módlcie się, byśmy były silne i wychowały nasze dzieci w wierze, za którą ich ojcowie oddali swe życie”.

Przyłącz się do modlitwy za naszych prześladowanych braci i siostry na świecie. W regularnej modlitwie mogą być pomocne informacje z naszej witryny, zwłaszcza z działów: Więźniowie, Bieżące Informacje oraz nasze publikacje:

 • Bieżące Informacje E-mail, wysyłane w formie elektronicznej, opisujące aktualne przypadki prześladowań wraz z konkretnymi tematami do modlitwy
 • Biuletyn GPCh, wydawany drukiem co dwa miesiące, zawierający przeglądowe artykuły na temat sytuacji kościoła w różnych krajach, świadectwa oraz informacje o prowadzonych przez nas akcjach wsparcia dla prześladowanych chrześcijan
 • Mapa prześladowań w pliku pdf (rozmiar pliku: 15,7 MB)

Szczególną inicjatywą modlitewną, podejmowaną od wielu lat w listopadzie, jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół. Jest to bardzo dobra okazja, by przygotować specjalne spotkanie poświęcone modlitwie wstawienniczej za prześladowanych chrześcijan. Każdego roku przygotowujemy zestaw materiałów multimedialnych, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu takiego spotkania.

Stałe tematy do modlitwy

W oparciu o fragmenty Biblii podajemy poniżej jakie dziedziny powinna obejmować modlitwa wstawiennicza za prześladowanych chrześcijan.

Prośmy zatem Boga, by:

 • występował w obronie ubogich, sierot i uciśnionych (Ps. 10,17-18, Ps. 68,6)
 • przywrócił sprawiedliwość na tym nieprawym świecie (Ps. 140)
 • pocieszał więzionych i osieroconych wskutek prześladowań (2 Kor 1,3-7)
 • prześladowania zaowocowały wzrostem odwagi wśród wierzących i rozprzestrzenieniem się ewangelii (Dz. 4,29-31, Ef 6,18-20)
 • prześladowcy chrześcijan opamiętywali się i znajdowali zbawienie w Chrystusie (Dz. 9,1-19; Rz 12,14,21)
 • chrześcijańscy liderzy wiernie i z oddaniem troszczyli się o powierzonych im ludzi (1 P 5,1-3)
 • napełniał uciskanych swoim pokojem (Fil 4,4-7)
 • umacniał prześladowanych w wierze (1 P 5,8-10)
 • zapewnił wszystkim potrzebującym dostęp do Biblii i literatury chrześcijańskiej (Ps 119,42-43)

Módlmy się też za prześladowanych, by:

 • ich oddanie Chrystusowi przyciągało do niego innych ludzi (Mt 5,14-16)
 • byli wstanie okazywać miłość swym prześladowcom i modlić się za nich (Mt 5,43-48)
 • nie wstydzili się ewangelii, która przynosi ludziom zbawienie (Rz 1,16)
 • zawsze wywyższali Chrystusa w swoich sercach i godnie Go reprezentowali (1 P 3,14-17)
 • mieli w więzieniach sposobność do dzielenia się ewangelią (Fil 1,12-14, Kol 4,2-3)
 • mieli odwagę spotykać się, by modlić się, oddawać Bogu chwałę i studiować Jego Słowo (Heb 10,23-25)
 • radowali się z przeciwności, wiedząc, że do nich należy Królestwo Boże, a wytrwałość prowadzi ich to do dojrzałości w Chrystusie (Mt 5,10; Jak 1,2-4)
 • cierpliwie oczekiwali na objawienie się Bożej sprawiedliwości (Rz 12,17-21)
 • wytrwale naśladowali Chrystusa (Hbr 12,1-3)