Świadectwa

· Korea Północna

Żołnierz z elitarnego oddziału poznaje Chrystusa po ciężkich doświadczeniach

Ahn był głęboko zindoktrynowany przez północno-koreański reżim, jednak po dramatycznym zdarzeniu, w którym niemal stracił życie, a także po podjętej później desperackiej ucieczce z kraju, służy obecnie Chrystusowi i Jego ewangelii. 

· Chiny

Odważne plany więźnia

Nie każdy, kto żyje na wolności, ma optymistyczne plany na przyszłość. Nie każdy, kto żyje na wolności, ma świadomy plan rozwoju swojego duchowego życia. Nie każdy, kto żyje na wolności, wie, jak wpływać na swoje otoczenie.

· Nigeria

Ocalały z pożogi prześladowań

Demonstranci pojawili się w dużej liczbie. Nieśli karabiny i inne narzędzia zbrodni. Okaleczali i zabijali chrześcijan, niszcząc ich mienie i kościoły. Gdy splądrowali dom sąsiadów, ruszyli w stronę ich domu.

· Korea Północna

Ucieczka z piekła na ziemi

Yang jest północnokoreańską chrześcijanką mieszkającą obecnie w Korei Płd. Wciąż nosi ona na sobie fizyczne i emocjonalne blizny pozostałe po życiu w Korei Płn. i ucieczce do Chin.

· Indonezja

Wywiad z dr Rebekką Zakarią

Dr Rebeka Zakaria, Ratna Rangun i Eti Pangesti – katechetki z Indonezji, zostały skazane we wrześniu 2005 r. na karę 3 lat więzienia i grzywnę za to, że pozwalały muzułmańskim dzieciom uczęszczać do chrześcijańskiej szkółki niedzielnej.

· Sudan

Naśladowanie Jezusa

Jeremiah Logara nie zna słowa rezygnacja, tylko determinacja. Żołnierze muzułmańscy aresztowali sześciu chłopców z jego kościoła i fałszywie oskarżyli ich o szpiegostwo.

Kiedy Pan Jezus wydawał swoim uczniom ostatnie polecenia, powiedział do nich: Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Świadek to osoba, która może opowiadać o tym co widziała i słyszała lub inaczej, czego doświadczyła. Pierwsi uczniowie Jezusa byli Jego świadkami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Widzieli Jego dzieła, słuchali Jego nauk, oglądali Go zmartwychwstałego i opowiadali o tym innym ludziom. Innymi słowy złożyli o nim świadectwo, które zostało spisane i jest przekazywane kolejnym pokoleniom. Nad całym tym procesem czuwa od początku Duch Święty, który wypełnia serca wszystkich wierzących w Jezusa. Każdy uczeń Jezusa Chrystusa jest więc Jego świadkiem, bo choć nawet nie widział i nie słyszał Go bezpośrednio, to doświadczył pojednania z Bogiem, czego owocem jest pokój serca, i prowadzi życie zgodne z przykazaniami Jezusa.

W polskich tłumaczeniach Biblii za słowem świadek kryje się greckie słowo μαρτυς (czyt. martys), które w naszej kulturze kojarzy się przede wszystkim z martyrologią, czyli męczeństwem i cierpieniem. Słowo to nabrało tego znaczenia dlatego, że od początku dziejów Kościoła naśladowcy Chrystusa spotykali się z prześladowaniem ze strony przywódców politycznych i religijnych, a często i całego społeczeństwa. Jednak wyznawca Jezusa, nawet jeżeli cierpi z tego powodu, jest przede wszystkim Jego świadkiem. Poprzez swoje życie może zachęcać innych chrześcijan do wytrwałości w wierze, a także przyciągać do Chrystusa innych ludzi, nawet swoich prześladowców.

W dziale Świadectwa chcemy oddać głos świadkom Chrystusa. Przedstawiamy w nim opowieści prześladowanych chrześcijan o ich cierpieniu, wytrwałości i wierności Boga. Naszym pragnieniem jest, by ich świadectwo nie tylko było inspiracją do modlitwy za prześladowanych i prześladowców, ale też służyło umacnianiu wiary polskich chrześcijan.


Drukowany biuletyn

Zamów za darmo