Fassal: wśród najuboższych w Pakistanie

Pakistan · Opublikowano

Ubodzy pakistańscy chrześcijanie są celowo spychani na margines życia społecznego i zmuszani do podejmowania niewolniczej pracy.


Więcej informacji z Pakistanu:

Więzieni w Pakistanie: