Międzynarodowy Dzień Modlitwy 20 listopada 2022 r.

Świat · Opublikowano

W tym roku ponownie setki milionów chrześcijan na całym świecie zjednoczą się w modlitwie za swoich prześladowanych braci i siostry w Chrystusie. Ucisk chrześcijan wzmaga się w wielu krajach, w tym blisko nas – na terenach Ukrainy okupowanych przez wojska rosyjskie. Dlatego żarliwa i wytrwała modlitwa wstawiennicza ma tak ogromne znaczenie. Nie zaniedbujmy naszego duchowego oręża, jaki otrzymaliśmy w darze od Boga, i stańmy w modlitewnym boju za tych wszystkich, którzy cierpią z powodu swojej wiary w Jezusa.

Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak, za sprawą Boga, mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga.

2 List do Koryntian 10,3-5

Jak co roku przygotowujemy wiele różnych materiałów multimedialnych, które można wykorzystać w czasie nabożeństwa, spotkania modlitewnego czy też zajęć z młodzieżą lub dziećmi. Mogą one posłużyć jako ilustracja do kazania lub wykładu. Świetnie nadają się również do osobistych rozważań na temat prześladowań za wiarę w Jezusa.

Zachęcamy do zorganizowania nie tylko jednego, ale wielu spotkań poświęconych modlitwie za tych, którzy cierpią dla ewangelii.

 

Obejrzyj sześciominutowy film o jednej z tysięcy nigeryjskich wdów, która pomimo ogromnego bólu i niewysłowionego cierpienia trwa mocno przy Panu Jezusie.

Rebecca z Nigerii
Skorzystaj z innych naszych materiałów idop.gpch.pl.
IDOP_2022_plakat

Więcej informacji ze Świata: