Spotkania z Petrem Jaškiem

Polska · Opublikowano
Wiara w obliczu zła - Spotkania z Petrem Jaskiem

Petr Jašek od ponad trzydziestu lat z wielkim oddaniem służy prześladowanym chrześcijanom. Dorastał jako syn pastora, który był nękany przez władze komunistycznej Czechosłowacji.

Te doświadczenia przygotowały go do podjęcia w 2002 r. służby w organizacji Voice of the Martyrs, polegającej na udzielaniu materialnego i duchowego wsparcia chrześcijanom z rejonów świata, gdzie spotykają się oni z wrogością i nie mogą swobodnie głosić ewangelii. Petr jest współzałożycielem czeskiej misji Głos Męczenników i bliskim współpracownikiem działającego w Polsce Głosu Prześladowanych Chrześcijan. W ramach swojej służby dotarł do kilkudziesięciu krajów, w których wyznawcy Chrystusa są prześladowani. Podczas jednej z podróży do Sudanu został w grudniu 2015 r. aresztowany i spędził w więzieniu ponad rok. O tych dramatycznych przeżyciach opowiada w książce „W jednej celi z ISIS – Wiara w obliczu zła”, która właśnie ukazała się w języku polskim.

 

Po spotkaniach będzie można nabyć jego książkę po promocyjnej cenie.


Więcej informacji z Polski: