Świadectwa

· Bangladesz

Moc Dobrej Nowiny

Przywódca muzułmański był zaszokowany tym, co zobaczył. Chrześcijański ewangelista „Andrzej” siedział w jego jadalni i jadł posiłek z jego rodziną. Zdumienie było tym większe, że wyznaczył on ostatnio dużą nagrodę za zabicie tego właśnie chrześcijanina.

· Laos

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi

Złowieszcza czerwona pieczęć u dołu kartki nosiła insygnia Komitetu Rejonowego Partii Komunistycznej. Dla miejscowych laotańskich chrześcijan słowa na dokumencie były jeszcze bardziej przerażające.

Kiedy Pan Jezus wydawał swoim uczniom ostatnie polecenia, powiedział do nich: Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Świadek to osoba, która może opowiadać o tym co widziała i słyszała lub inaczej, czego doświadczyła. Pierwsi uczniowie Jezusa byli Jego świadkami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Widzieli Jego dzieła, słuchali Jego nauk, oglądali Go zmartwychwstałego i opowiadali o tym innym ludziom. Innymi słowy złożyli o nim świadectwo, które zostało spisane i jest przekazywane kolejnym pokoleniom. Nad całym tym procesem czuwa od początku Duch Święty, który wypełnia serca wszystkich wierzących w Jezusa. Każdy uczeń Jezusa Chrystusa jest więc Jego świadkiem, bo choć nawet nie widział i nie słyszał Go bezpośrednio, to doświadczył pojednania z Bogiem, czego owocem jest pokój serca, i prowadzi życie zgodne z przykazaniami Jezusa.

W polskich tłumaczeniach Biblii za słowem świadek kryje się greckie słowo μαρτυς (czyt. martys), które w naszej kulturze kojarzy się przede wszystkim z martyrologią, czyli męczeństwem i cierpieniem. Słowo to nabrało tego znaczenia dlatego, że od początku dziejów Kościoła naśladowcy Chrystusa spotykali się z prześladowaniem ze strony przywódców politycznych i religijnych, a często i całego społeczeństwa. Jednak wyznawca Jezusa, nawet jeżeli cierpi z tego powodu, jest przede wszystkim Jego świadkiem. Poprzez swoje życie może zachęcać innych chrześcijan do wytrwałości w wierze, a także przyciągać do Chrystusa innych ludzi, nawet swoich prześladowców.

W dziale Świadectwa chcemy oddać głos świadkom Chrystusa. Przedstawiamy w nim opowieści prześladowanych chrześcijan o ich cierpieniu, wytrwałości i wierności Boga. Naszym pragnieniem jest, by ich świadectwo nie tylko było inspiracją do modlitwy za prześladowanych i prześladowców, ale też służyło umacnianiu wiary polskich chrześcijan.


Drukowany biuletyn

Zamów za darmo