Ponad pięćdziesiąt chrześcijan aresztowanych w pięciu miastach

Iran · Opublikowano
29

Ponad pięćdziesięciu chrześcijańskich konwertytów zostało aresztowanych w pięciu irańskich miastach w ciągu ostatnich tygodni, przy czym istnieją obawy, że liczba ta może znacznie wzrosnąć w miarę napływania nowych doniesień. Chrześcijanie zostali aresztowani w swoich domach lub na spotkaniach kościołów domowych w miastach Orumiyeh, Rasht, Karaj, Teheran i Aligoudarz, i co najmniej 51 osób pozostaje w areszcie pod nieznanymi zarzutami, podczas gdy inni zostali zwolnieni za kaucją.

Wiadomość została podana przez Article 18, który nie może podać więcej szczegółów, ale wskazuje, że incydenty te oznaczają wyraźną zmianę podejścia po bardzo niewielu publicznie zgłaszanych aresztowaniach chrześcijan w tym roku. Powód tego nagłego skoku w ogólnokrajowych aresztowaniach chrześcijan nie jest jasny na tym etapie. Oczywiste jest jednak to, że Iran rozpoczął nową rozprawę ze swobodami obywatelskimi, a tradycyjnie wrażliwe grupy, takie jak chrześcijanie, znajdują się na pierwszej linii frontu. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że mamy do czynienia z ponowną lub bardziej agresywną rozprawą z grupami, wobec których reżim czuje się zagrożony.

Prośmy Pana by umacniał uwięźnionych chrześcijan w Swej sile, odwadze i wytrwałości. Niech nawet w więzieniach będą oni przykładem i zachętą dla wielu. Prawdziwym, żywym świadectwem Bożej wierności i mocy.

Źródło: Article 18, Church in Chains


Więcej informacji z Iranu: