Kościoły zobowiązane do promowania komunizmu

Chiny · Opublikowano
16

3 lipca obok chrześcijańskiego kościoła Shinian w prowincji Zhejiang pojawił się transparent z „sierpem i młotem” – symbolami komunizmu. Według tamtejszego pastora Urząd ds. Religii wysłał zawiadomienia do miejscowych kościołów, nakazując wszystkim obiektom religijnym umieszczenie przy wejściach dużych znaków z następującym napisem: „Kochaj Komunistyczną Partię Chin, kochaj kraj i kochaj religię”, a także „Podtrzymuj zasadę rozwoju religii w kontekście chińskim”. Kościoły te nie są częścią Komunistycznej Partii Chin (KPCh), a zatem nie ma podstaw prawnych do promowania komunistycznych symboli. Jednak według tamtejszego pastora, urzędnicy stosują prześladowania religijne jako sposób na uzyskanie wpływów politycznych. Ponieważ chrześcijaństwo w prowincji Zhejiang kwitnie, przedstawiciele władzy zwiększają środki mające na celu kontrolę tego regionu. Doprowadziło to do żądań, aby religia „rozwijała się w chińskim kontekście”, ideologii znanej również jako „sinizacja”. Chrześcijanie, którzy nie stosują się do tego procesu, dostosowując swoje przekonania do wartości socjalistycznych, często spotykają się z surowymi prześladowaniami. Ze względu na obecne trendy przewiduje się, że prześladowania religijne w regionie prawdopodobnie nasilą się w ciągu najbliższych kilku lat.

Podczas gdy przywódcy kościoła w prowincji Zhejiang stoją przed niełatwymi wyzwaniami, módlmy się, aby otrzymali Bożą mądrość i prowadzenie. Pomimo prób sinizacji wiary chrześcijańskiej przez urzędników KPCh, niech przesłanie Ewangelii pozostanie nieskażone, aby wielu ludzi w całych Chinach doszło do zbawczego poznania Jezusa Chrystusa. Proszę, pamiętajmy

również o wielu wierzących, którzy obecnie cierpią za swoją wiarę. Prośmy Pana, aby dał każdemu z nich siłę i łaskę, aby nadal wiernie Mu służyli jako Jego odważni świadkowie.

Źródła: VOM Canada, ChinaAid


Więcej informacji z Chin:

Więzieni w Chinach: