Nowo nawrócony chrześcijanin zabity za opuszczenie islamu

Uganda · Opublikowano
17

W sobotę 8 lipca, około dwa tygodnie po tym, gdy 22-letni muzułmanin ze wschodniej Ugandy złożył swoją wiarę w Chrystusie, mieszkańcy wsi zabili go za opuszczenie islamu. Abudu Amisi wracał do domu z rynku, gdy został wielokrotnie dźgnięty nożem i zmarł w drodze do szpitala. Zostawił po sobie żonę i trzyletniego syna. Amisi był związany z pewnym muzułmańskim misjonarzem i od razu po nawróceniu zaczął bardzo bać się o swoje życie, świadomy zagrożenia ze strony miejscowych muzułmanów. Kościół dał mu schronienie w wynajętym domu, z którego Amisi nie wychodził przez dwa tygodnie.

8 lipca kościół wysłał dwóch młodych mężczyzn, by poszli z Amisi na rynek po zakup żywności na seminarium szkoleniowe dla chrześcijańskich liderów. Około 50 metrów od rynku jacyś ludzie zaczęli krzyczeć, wskazując na Amisi: „Idzie zdrajca islamu! Nie powinien oglądać światła dnia”. Otoczyli go i zaatakowali długimi nożami, raniąc jego głowę, twarz i szyję, również nogi i rękę. Przerażeni młodzi mężczyźni uciekli i wezwali pastora kościoła, który natychmiast zadzwonił po policję, Za chwilę przyjechali funkcjonariusze, niestety było za późno. Amisi był ciężko ranny i stracił wiele krwi. Zmarł on w drodze do szpitala.

Dziękujmy Bogu za Amisi, który mógł poznać Pana i znaleźć w Nim wieczny pokój. Błogosławmy jego żonę i syna, by Bóg zatroszczył się o nich i objawił im siebie jako Ojciec miłosierdzia, by również oni mogli poznać Jego zbawienie w Jezusie Chrystusie. Błogosławmy miejscowy kościół, pastora, misjonarzy i wiernych, by trwali w jedności i miłości, byli mocni wiarą, zaopatrzeni we wszelkie potrzebne zasoby. Niech Duch Święty stale ich prowadzi, posila, uczy i utwierdza w Panu Jezusie, pomnażając owoce swojej służby wśród nich. Błogosławmy miejscową społeczność muzułmańską, by Słowo Boże działało w niej z mocą, wyrywając ludzi z fałszu islamu, więzów grzechu i nienawiści. „Ale Ty PANIE jesteś moją tarczą, moją chwałą, Ty podnosisz moją głowę… Postań PANIE, wybaw mnie, mój Boże… U PANA jest wybawienie, nad Twoim ludem Twoje błogosławieństwo!” Ps 3.

Źródło: Morning Star News


Więcej informacji z Ugandy: