Więzienie za porzucenie islamu

Libia · Opublikowano
14

Ponad trzy miesiące temu co najmniej dziesięciu libijskich chrześcijan zostało aresztowanych za przejście z islamu na chrześcijaństwo. Dwóch innych wierzących, jeden z Nigerii i jeden z Pakistanu, również zostało aresztowanych z powodu ich powiązań z tymi libijskimi konwertytami. Wszystkich dwunastu aresztowanych wierzących jest przetrzymywanych pod zarzutem prozelityzmu (uznawanego przez władze za „wywoływanie podziałów”), za co grozi kara śmierci. Islam pozostaje dominującą religią w Libii i na nim opiera się system prawny w tym kraju. Chociaż nie ma prawa wyraźnie zakazującego konwersji religijnych, niektórzy przywódcy muzułmańscy twierdzą, że odejście od islamu jest aktem apostazji, co jest karane śmiercią.

Prośmy Pana, by w Swej woli i mądrości poprowadził sprawy naszych braci i sióstr aresztowanych w Libii. Niech ich serca zostaną przez Niego pokrzepione i napełnione odwagą, by mogli z ufnością patrzeć w przyszłość i jednocześnie, nawet w tej trudnej sytuacji, przynosić Bogu chwałę i innym więźniom nadzieję w Chrystusie.

Źródło: VOM Canada