Hinduscy mnisi doświadczają pokoju w Chrystusie

Nepal · Opublikowano
18

Pastor Amar Thapa przekazał, że dwa miesiące temu za pośrednictwem jednego z projektów Voice of the Martyrs (VOM), otrzymał 25 kart SD w języku maithili. Sześciu hinduskich mnichów z jednej ze wsi w okręgu, w którym pracował pastor, obejrzało nagrany na kartach film wideo i dowiedziało się o Jezusie Chrystusie. „On jest pokojem, jakiego szukamy” - powiedzieli. Sześciu mnichów chce dowiedzieć się więcej o tym pokoju. Pastor Amar i inni wierzący spotykają się z nimi, by mówić o Chrystusie.

Módlmy się, by mnisi uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Błogosławmy pastora Amara i innych chrześcijan, którzy głoszą Słowo Boże w Nepalu. Niech Duch Święty obdarza ich mądrością, odwagą i wszelkim zaopatrzeniem, niech poświadcza ich głoszenie i pomnaża dziękczynienie z serc wielu Nepalczyków nawracających się do Boga w Panu Jezusie Chrystusie. „A Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas, pełne łaski i prawdy, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca... Z Jego pełni wszyscy wzięliśmy, łaskę za łaską… bo łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa” J 1:14-17.

Źródło: Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Nepalu: