Chrześcijanin skazany za prowadzenie spotkań modlitewnych w swoim domu

Wietnam · Opublikowano
nay-y-blang-sentenced-to-imprison-2005

Nay Y Blang jest członkiem Ewangelicznego Kościoła Chrystusowego Wyżyny Centralnej, który nie jest oficjalnie uznawany przez Komunistyczną Partię Wietnamu. W maju 2023 r. ten chrześcijański lider został aresztowany i oskarżony o wykorzystywanie „swobód demokratycznych do naruszania interesów państwa”, a także „uzasadnionych praw i interesów organizacji i osób”.

Podstawą tych oskarżeń były spotkania modlitewne, które organizował w swoim domu. Podczas procesu, na którym nie był obecny obrońca, Nay przyznał się do organizowania spotkań modlitewnych. Nie zgodził się jednak z zarzutami, że spotkania te miały charakter wywrotowy wobec rządu.

Pastor Aga, który założył Ewangeliczny Kościół Chrystusowy Wyżyny Centralnej, a obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, utrzymuje, że jego działalność ma charakter ściśle religijny, a jednak pod koniec procesu 26 stycznia Nay został skazany na 4 lata i 6 miesięcy więzienia.

To nie pierwszy raz, kiedy Nay został skazany za swoją chrześcijańską działalność. W kwietniu 2005 r. został skazany na ponad pięć lat więzienia za rzekome „podważanie polityki jedności”. We wrześniu 2022 r. wierzący został również ukarany grzywną za „nadużywanie swobód demokratycznych i wolności wyznania.

Podczas gdy zarejestrowane grupy religijne w Wietnamie napotykają ograniczenia, członkowie niezarejestrowanych grup (takich jak ci, którzy uczęszczają do kościoła Naya) często spotykają się z nękaniem, nadużyciami i zarzutami karnymi. Prześladowania niezarejestrowanych Kościołów są szczególnie dotkliwe na obszarach wiejskich i wśród członków mniejszości etnicznych.

Módlmy się, aby Nay był zachęcany i wzmacniany przez stałą obecność Ducha Bożego podczas pobytu w więzieniu. Czekając na zwolnienie z aresztu, niech ma możliwość dotarcia do innych dla Chrystusa poprzez zmieniające życie przesłanie Ewangelii. Prosimy również o modlitwy o wielu innych chrześcijanach w Wietnamie, którzy regularnie spotykają się z nękaniem ze strony urzędników, prosząc Pana, aby przypominał tym prześladowanym wierzącym o Jego niezawodnej miłości i podtrzymujących obietnicach.

Źródło: ChinaAid, VOM Canada


Więcej informacji z Wietnamu: