Wzrost liczby aresztowań chrześcijan

Iran · Opublikowano
2644_IRANIANCHRISTIANS_orig

Działający w Iranie współpracownicy organizacji misyjnych donoszą o wzroście liczby aresztowanych chrześcijan, częściowo z powodu regionalnych napięć i konfliktów. „Prześladowania irańskich chrześcijan – jak powiedział współpracownik jednej z organizacji – nasilają się. Zwykle, kiedy jest Boże Narodzenie lub Wielkanoc, funkcjonariusze aresztują jakichś chrześcijan, ale w tym roku liczba aresztowanych znacznie wzrosła i obawiamy się, co może się wydarzyć w okolicach Wielkanocy”. Wspomniał on również, że w przeszłości bywało tak, że aresztowano przywódców kościelnych, a następnie wypuszczano ich z wyraźną sugestią, aby chrześcijanie opuścili kraj. Teraz jednak zatrzymuje się ludziom paszporty i są oni regularnie przetrzymywani.

Współpracownik zwraca się również do nas: „Proszę, módlcie się, aby Bóg uczynił wierzących niewidzialnymi dla irańskich władz”.

Voice of the Martyrs


Więcej informacji z Iranu:

Więzieni w Iranie: