Kolejne zatrzymania liderów kościoła

Erytrea · Opublikowano

W 2002 roku rząd Erytrei zdelegalizował wszystkie religie poza islamem sunnickim oraz erytrejskimi kościołami: prawosławnym, rzymskokatolickim i luterańskim. Od tamtej pory każda inna grupa religijna jest represjonowana. Jednak prześladowanie ze strony władzy dotyka także ludzi z uznawanych oficjalnie grup religijnych.

W październiku zatrzymano w Erytrei trzech duchownych katolickich, mimo ich przynależności do dozwolonej przez władze grupy wyznaniowej. 11 października agenci służby bezpieczeństwa aresztowali Mihretab’a Stefanosa, księdza parafialnego z kościoła pod wezwaniem św. Michała w Segheneity. Następnego dnia zatrzymano Abbę Abrahama Habtoma Gebremariama, księdza z Teseney, po czym 15 października, na Międzynarodowym Lotnisku w Asmarze zatrzymano biskupa Segheneity, Abune’a Fikremariama Hagosa, który wracał z podróży do Europy.

Według doniesień, Abba Abraham przebywał w więzieniu Adi Abeito na północy od Asmary. Miejsce przebywania dwóch pozostałych liderów kościoła było niepotwierdzone, jednak prawdopodobnie zostali uwięzieni w tym samym miejscu. Gdy Kościół Katolicki dopytywał się o zatrzymanego biskupa, władze potwierdziły jego uwięzienie, ale nie chciały ujawnić przyczyny jego aresztowania, ani miejsca, w którym się znajduje.

Chociaż bezpośrednie motywy zatrzymań są nieznane, biskupi katoliccy z Erytrei wzywali rząd do zaniechania autorytarnych działań i sprawowania władzy w sposób bardziej demokratyczny. Rządzącym nie podobają się wezwania do reform politycznych, co mogło doprowadzić do ostatnich, opresyjnych działań.

Nieustannie pamiętajmy w modlitwach o wielu chrześcijanach w Erytrei, którzy są obecnie więzieni z powodu swojej wiary w Chrystusa, prosząc, by każdego z nich Bóg podtrzymał swoją umacniającą obecnością i łaską. Niech w sprawie każdego z nich zwycięży sprawiedliwość i demokracja, również w sytuacjach dotyczących trzech ostatnio zatrzymanych duchownych, prowadząc do ich uwolnienia. Prośmy Pana, by dotknął serc przywódców rządowych w tym kraju swoją przemieniającą miłością, aby uświadomili sobie znaczenie oddawania Mu czci i szanowania praw i wolności wszystkich obywateli.

Źródła: Christian Solidarity Worldwide, Church in Chains, BBC


Więcej informacji z Erytrei:

Więzieni w Erytrei: