Chwalmy Pana za uwolnienie trzynastu chrześcijańskich więźniów!

Erytrea · Opublikowano
41

Z więzienia Mai Serwa w pobliżu stolicy Erytrei Asmary, zwolniono pod koniec lipca trzynastu chrześcijan. Siedem kobiet i sześciu mężczyzn było więzionych przez około 10 lat. Więzienie Mai Serwa jest znane z koszmarnych warunków i nieludzkiego traktowania więźniów. Od marca 2022 roku w Erytrei aresztowano około czterystu chrześcijan, z czego okołu stu zwolniono, w większości nowo aresztowanych. Są też doniesienia o zwolnieniu w tym roku dwudziestu siedmiu wieloletnich więźniów: siedmiu zwolniono w marcu z więzienia Assab, siedmiu w maju z Mai Serwa i trzynastu w lipcu również z Mai Serwa. Choć cieszymy się z powodu zwolnionych, wielu innych zostało w tym roku zatrzymanych. Czterdzieści cztery osoby aresztowano w dzień nowego roku, trzydzieści osób w lutym, a sto trzy osoby w kwietniu. Wszyscy nadal są w więzieniu. Szacuje się, że w więzieniach w Erytrei aktualnie pozostaje około czterystu chrześcijan, więzionych z powodu swojej wiary, w tym pewna liczba pastorów zatrzymanych od 2004 roku.

Dziękujmy Bogu za każdego chrześcijanina więzionego w Erytrei z powodu swojej wiary w Jezusa. Niech Pan będzie ich światłem w ciemnościach więzień, ich pokojem w każdym ucisku, radością i cudownym umocnieniem. Niech Słowo Boże mieszka w nich i podnosi na duchu, a świadectwo ich wiary przynosi chwałę Bogu. Dziękujmy za zwolnionych wierzących, prośmy, by Bóg odbudował ich zdrowie i dał im wszelkie zaopatrzenie potrzebne do powrotu do życia na wolności. Niech da im społeczność z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie i prowadzi w pokoju. „Twoje Królestwo jest Królestwem wszystkich wieków, a Twoje panowanie nie ustaje nad wszystkimi narodami; PAN podtrzymuje upadających i podnosi wszystkich obalonych…”. Ps 145:13

Źródło: Church in Chains, Christian Post, Release Eritrean


Więcej informacji z Erytrei:

Więzieni w Erytrei: