Przywódca irańsko-ormiańskiego kościoła domowego wezwany do odbycia kary dziesięciu lat więzienia

Iran · Opublikowano
Anooshavan Avedian

Anooshavan Avedian został zatrzymany 13 września przez dwóch ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy wywiadu i poinformowany, że nadszedł czas na rozpoczęcie odsiadywania wyroku 10 lat pozbawienia wolności.

W Iranie wyroki więzienia nie rozpoczynają się automatycznie zaraz po zakończeniu procesu. Zamiast tego osoba skazana jest odsyłana do domu, gdzie ma oczekiwać na wezwanie, które często przychodzi bez uprzedzenia. Irańsko-ormiański chrześcijanin został aresztowany 21 sierpnia 2020 r., kiedy blisko trzydziestu agentów wywiadu dokonało nalotu na jego dom, gdzie około 18 chrześcijan zebrało się, aby modlić się i oddawać Bogu cześć. W kwietniu 2022 r. Anooshavan został skazany na dziesięć lat więzienia za „założenie i kierowanie nielegalną grupą mającą na celu zakłócenie bezpieczeństwa kraju poprzez działania edukacyjne i propagandowe, sprzeczne ze świętą religię islamu, a także zakłócające ją poprzez rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń”. Wyrok został wydany przez sędziego, który w ostatnich latach zyskał reputację wydającego surowe wyroki na chrześcijan.

61-letni przywódca kościoła domowego odwołał się od wyroku, jednak przegrał apelację. Po zwolnieniu z więzienia Anooshavanowi grozi dziesięcioletnie „pozbawienie praw socjalnych”, które obejmuje ograniczenie rodzaju zatrudnienia, jakie może wykonywać. Nie jest jasne, dlaczego wezwanie Anooshavana do więzienia nastąpiło po tak długim czasie. Długie oczekiwanie to miecz obosieczny, gdyż chociaż chrześcijanie, którzy zostali skazani na więzienie, ale nie zostali natychmiast wezwani, mogą spędzić cenny czas z rodziną i przyjaciółmi, to jednak ciągłe zagrożenie więzieniem stanowi dla nich udrękę psychiczną.

Módlmy się by Pan pocieszał i posilał Anooshavana w trakcie pobytu w więzieniu. Niech będzie tam godnym świadectwem Ewangelii Chrystusowej. Prośmy Pana, by otaczał szczególną Swą opieką kościoły domowe w Iranie, których przywódcy obecnie przebywają w więzieniach.

Źródło: Church in Chains, Article 18


Więcej informacji z Iranu:

Więzieni w Iranie: