Atak tłumu zmusza kościół do organizowania nabożeństw online

Indonezja · Opublikowano
id-woman-praying-vomc-lg

Wczesnym rankiem 16 września tłum składający się z około 50 osób zgromadził się przy bramie wjazdowej na teren kościoła Maranatha w mieście Depok. Członkowie tłumu wściekle walili w bramę, krzycząc i wywołując zamieszanie. Na szczęście w tym czasie w budynku kościoła nie odbywało się żadne nabożeństwo i tłum ostatecznie się rozszedł. Po tym incydencie członkowie wspólnoty poczuli się zaniepokojeni i obawiali się, czy powinni organizować kolejne nabożeństwa w tym budynku. Kościół dopiero niedawno zaczął wynajmować ten obiekt, a w minioną niedzielę odbyło się w nim pierwsze nabożeństwo. Chociaż budynek kościoła spełnił wszystkie warunki wymagane do uzyskania pozwolenia, niektórzy członkowie lokalnej społeczności byli przeciwni otwarciu tego nowego miejsca nabożeństw. Po rozmowach z władzami, kościół zgodził się organizować swoje nabożeństwa online przez dwa tygodnie, zanim wszystkie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia zostały zakończone i zweryfikowane. Kościół zawsze wynajmował budynki komercyjne, w tym obecny obiekt, ponieważ w takiej sytuacji pozwolenie nie jest wymagane. Chrześcijanie zdecydowali się jednak przejść przez konieczne procedury, starając się załagodzić wszelkie napięcia.

Pamiętajmy w swoich modlitwach o c złonkach tej wspólnoty, którzy starają się być świadectwem Bożej łaski dla swojej lokalnej społeczności –- w tym dla tych, którzy są przeciwni organizowaniu przez nich nabożeństw. Módlmy się, aby ci prześladowani chrześcijanie doszli do porozumienia z przywódcami ich sąsiedztwa, umożliwiając im pokojowe kontynuowanie wspólnych spotkań modlitewnych w wynajętym budynku kościoła.

Źródło: International Christian Concern, VOM Canada


Więcej informacji z Indonezji: