Przesyłki z literaturą chrześcijańską spotykają się z coraz większym sprzeciwem

Indie · Opublikowano
20

Biblie i książki chrześcijańskie wysyłane do Indii napotykają na poważne przeszkody. Dobrej jakości używane Biblie i książki chrześcijańskie są wysyłane do kilkudziesięciu krajów na całym świecie. Jednak taka posługa ewangeliczna staje się w Indiach coraz trudniejsza. Organizacja Mission Cry wysyła Biblie oraz książki chrześcijańskie do Indii już od ponad 65 lat. Widzi jednak nasilenie sprzeciwu, w skali której nigdy wcześniej nie było. W szczególności przepisy antykonwersyjne w 11 stanach Indii utrudniają wysyłkę i dystrybucję Słowa Bożego. Przy niedawnej próbie wysyłki, jeden z lokalnych kontaktów otrzymał wiadomość z pogróżkami, że jeżeli kontenery zostaną otwarte i znalezione będzie w nich Słowo Boże, natychmiast wszyscy zaangażowani trafią do więzienia. Indyjscy wierzący są jednak mocno zaangażowani w dzielenie się Ewangelią i pośród tego wszystkiego wciąż proszą o Słowo Boże ponieważ rozumieją moc, która w nim się znajduje.

Módlmy się o otwarte drzwi dla Słowa Bożego w Indiach. Prośmy Boga, aby zmiękczył serca tych, którzy nie znają Pana Jezusa Chrystusa, biblijną prawdą przez Swojego Ducha.

Źródło: Mission Network News, Mission Cry


Więcej informacji z Indii: