Uwięziony starszy kościoła trafił do szpitala

Chiny · Opublikowano
47

Starszy kościoła Zhang Chunlei, wraz z kilkoma innymi członkami Kościoła Reformowanego Ren'ai, został aresztowany przez władze 16 marca 2021 roku. Proces starszego kościoła odbył się w listopadzie 2022 roku, jednak w kolejnych miesiącach jego rodzina nie otrzymała żadnych wiadomości na temat wyroku. Prawnik Zhanga donosi, że uwięziony przywódca chrześcijański jest pełen optymizmu i pozostaje w dobrym nastroju. Jednak nieoczekiwanie zachorował na zapalenie pęcherzyka żółciowego, co spowodowało silny ból. Chociaż został wysłany na leczenie do szpitala na początku sierpnia, według ostatnich doniesień nie ma żadnych aktualnych informacji na temat stanu jego zdrowia. Sytuacja ta wywołała nowe obawy wśród rodziny brata Zhanga, tym razem związane z jego zdrowiem i samopoczuciem w więzieniu.

Przynieśmy brata Zhanga i stan jego zdrowia przed Boży tron łaski, modląc się, aby ten uwięziony wierzący otrzymał pokrzepienie i siłę. Pamiętajmy również w modlitwie o jego zatroskanej rodzinie i członkach kościoła, którzy czekają na wieści o jego stanie zdrowia, prosząc, aby każdy z nich doświadczył pocieszającej obecności i pokoju Pana. Módlmy się, aby brat Zhang został wkrótce uwolniony z aresztu i aby w międzyczasie służył jako świadectwo Bożego zbawienia i łaski dla wszystkich, których spotka w więzieniu.

Źródło: Church in Chains, VOM Canada, ChinaAid


Więcej informacji z Chin:

Więzieni w Chinach: